Vårdförbundets nya rapport län för län visar att läget är kritiskt. Kompetensförsörjningen måste säkras.

Den enskilt största utmaningen för framtidens hälso- och sjukvård är att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Vårdförbundets sommarrapport visar även i år att landsting och kommuner till stor del har misslyckats med den uppgiften. Bristen på sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor var omfattande runt om i landet under sommaren.

– Bristen på specialistsjuksköterskor drabbar de svårast sjuka. Cancersjuka barn och deras familjer tvingas resa runt i landet för att få livsviktig vård, operationer ställs in och intensivvårdspatienter flyttas mellan sjukhus vilket är förenat med livsfara. Så här kan vi inte ha det. Politiker oavsett färg i landsting, kommuner, riksdag och regering måste ta ansvar för en jämlik vård i hela Sverige, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Sommarrapporten visar att det varit kritiskt och svårast att bemanna i akutsjukvården, på de medicinska avdelningarna, inom förlossningsvården och psykiatrin.

Dagens Eko presenterade nyligen en undersökning som visar att övertiden för sjuksköterskor bara under sommarmånaden juli är drygt 75 000 timmar. Det är en ökning med 85 procent på fem år, mellan 2009 och 2014. Och då är bara sex av landets nio universitetssjukhus med i undersökningen. Det är också en tendens som Vårdförbundet påtalat under flera års tid. Årets sommarrapport visar tyvärr inte på någon ändring av den här negativa övertidstrenden.

Brist på barnmorskor
Inför och efter varje sommar frågar Vårdförbundet sina 21 lokala avdelningar om hur det upplevt bemanningen av sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

I årets uppföljning efter sommaren gör tio lokala avdelningar bedömningen att det var en större eller allvarlig brist på barnmorskor. Tio avdelningar menar att bristen på specialistsjuksköterskor var allvarlig och ytterligare åtta avdelningar bedömer att det var en större brist på specialistsjuksköterskor.

Brist på sjuksköterskor i hela landet
Det har varit allvarlig brist på sjuksköterskor i nio lokala avdelningar: Gotland, Jämtland, Norrbotten, Södermanland, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland och Örebro. Ytterligare elva avdelningar upplevde att det var större brist på sjuksköterskor. Bara i Jönköping stannade läget vid en mindre brist.

Biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor är de yrkesgrupper som under sommaren relativt sett framstått som bäst bemannade. Norrbotten upplevde dock en allvarlig brist på biomedicinska analytiker och Västra Götaland hade en allvarlig brist på röntgensjuksköterskor.  

Kritiskt läge i kommuner och landsting 
Även om läget kan skilja sig mycket mellan kommuner i samma län kan vi se att många kommuner brottats med en allvarlig eller större brist på sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor.  Som de lokala avdelningarna befarade inför sommaren så var det främst hemsjukvården i kommunerna som i de allra flesta fall hade störst problem att bemanna sommarperioden.

– Kommunerna har på senare år fått ett ökat ansvar som vårdgivare då alla kommuner, förutom i Stockholms län, ansvarar för hemsjukvården. Behandlingstiden på sjukhusen förkortas och allt mer avancerad sjukvård bedrivs i hemmen. Att säkra kompetensförsörjningen i vården gäller i allra högsta grad även för kommunerna, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Inga förbättringar jämfört med förra sommaren
Trots att Sveriges kommuner och landsting (SKL) menar att landstingen startat sommarplaneringen tidigare och vidtagit fler åtgärder så är det 20 av 21 avdelningar som uppger att bemanningssituationen inte var bättre sommaren 2014 jämfört med förra året. 

Inte heller när det gäller omfattningen av övertid och extrapass under sommaren kan vi se någon förbättring, utan det anses var minst lika vanligt förekommande sommaren 2014 som föregående sommar. Dessutom hålls fler vårdplatser stängda inför hösten på grund av brist på sjuksköterskor, exempelvis hålls 100 vårdplatser stängda på Skånes universitetssjukhus.

Vårdförbundets checklista för att säkra kompetensförsörjningen i vården
Vårdförbundet har under många år lyft fram och presenterat förslag på åtgärder som skulle förbättra kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården. Det behövs både långsiktiga och kortsiktiga strategier. Vårdförbundet har förslag på tre verkningsfulla åtgärder som kommuner och landsting kan starta med redan idag.   

  1.     Inför strukturerad yrkesintroduktion
  2.     Inför Akademisk specialisttjänstgöring 
  3.     Skapa möjligheter för en jämställd livslön

Läs mer i våra ”Två måsten i vårdpolitiken”

Läs mer i Sommarrapporten som finns bifogad

För mer information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42
Sandra Zetterman, pressekreterare, tfn: 08-14 77 30, 070-317 67 88
Sineva Ribeiro, förbundsordförande, tfn:
 070-564 21 25

I Vårdförbundet samlas 112 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media