Varför tillåter hälso- och sjukvården småpåvar? Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot vår hälsa

– Det är upprörande att överläkare på Danderyds sjukhus, aktivt och fullt medvetet förskriver mer bredspektra antibiotika än motiverat på grund av brist på sjuksköterskor, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Det här gör en klinik på Danderyds sjukhus för att man anser att man inte kan rekrytera sjuksköterskor. Det antibiotika som nu används behöver bara tas en gång per dag istället för tre och är alltså mindre personalkrävande. Kliniken arbetar alltså aktivt mot den utveckling av antibiotikaresistenta bakterier vi så länge har arbetat så hårt för att bromsa.

– Den här utvecklingen är oacceptabelt. Vi äventyrar både den dagliga patientsäkerheten och den antibiotikaresistens som hotar vår globala hälsa, säger Sineva Ribeiro.

– Vi vet vad som lockar tillbaka sjuksköterskor: Högre lön, större kontroll över den egna arbetssituationen samt rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid. Nyligen slog Statistiska Centralbyrån fast det här i en enkätundersökning.

Läs hela undersökningen ”6 av 10 utbildade sjuksköterskor kan tänka sig återvända till yrket” på SCB:s hemsida

 Läkare skall arbeta "i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet". Att då använda antibiotika med risk för ökad resistensutveckling snarare än att skapa bättre villkor för sjuksköterskor finner jag djupt oroväckande. Vidare bemannar man med underläkare för att "upprätthålla någon sorts säkerhet", säger Sineva Ribeiro. 

Detta är ett förfarande som omgående måste upphöra! Antibiotikaresistens bidrar till ökade kostnader samt ökad dödlighet. Att öppna vårdplatser till detta pris är oförsvarbart. 

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 070-687 32 42
Alma Kastlander, pressekreterare, tfn: 070-088 67 98

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

I Vårdförbundet samlas 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia