Om oss

Vårdpilen är ett företag med en lång erfarenhet av vård både inom hälso- och sjukvård men även inom äldreomsorg genom vår beredskap- och jourverksamhet. Vi tror att det kan vara en styrka att kombinera erfarenheterna från det mindre företaget med lärdomar från det större vilket nu kännetecknar Vårdpilen. I Vårdpilen främjar vi närheten, entreprenörskapet och engagemanget utan att göra avkall på struktur, organisation och kvalitet.

Prenumerera