Team Vårdpilen förvärvar Vård och omsorgsteamet i Norden AB

Team Vårdpilen kan idag meddela att vi har förvärvat Vård & Omsorgsteamet i Norden AB. Köpet innebär förbättringar för våra kunder som kommer att kunna erbjudas en enkel och sammanhållen vårdkedja tillsammans med koncernens övriga vårdbolag. 

Vård och Omsorgsteamet är ett modernt vårdbolag som erbjuder hemtjänst och personlig assistans med verksamhet i hela Stockholm med kundens önskemål och behov i centrum. Ledstjärnorna är kvalitet, kontinuitet och flexibel service.

 "Förvärvet av Vård & omsorgsteamet i Norden AB möjliggör stora kvalitetsförbättringar för den enskilda vårdtagaren. Den kompetenta ledningen och medarbetarna i koncernen Vård & Omsorgsteamet kommer att arbeta med oss för att integrera hemsjukvården och hemtjänsten. Detta kommer att bli ett riktigt lyft för såväl Vård & Omsorgsteamet som för Team Vårdpilen med dess dotterbolag”                                                                                                                   

Kjell Stenudd, VD och koncernchef för Team Vårdpilen

"Det känns tryggt att bli en del av ett så kompetent och långsiktigt företag som Team Vårdpilen. Verksamheten kommer att fortsätta drivas utifrån våra högt ställda kvalitetskrav och värderingar i Vård & Omsorgsteamet. Samgåendet säkerställer en långsiktig utveckling, vilket är bra för både vårdtagare och personal. Samtidigt kan vi göra stora kvalitetsförbättringar när hemsjukvården och hemtjänst integreras i en och samma koncern."

Lotta Granqvist, VD och koncernchef för Vård & Omsorgsteamet i Norden AB

Team Vårdpilen är en nyfiken uppstickare och ett modernt och tidsenligt vård och omsorgsföretag med starka värderingar och den högsta medicinska kompetensen.

Koncernen har ca 150 medarbetare och en omsättning på ca 90 msek. I koncernen ingår nu Vårdpilen AB, Vård i Rosstorp AB samt Vård och omsorgsteamet i Norden AB. Dessa företag i samverkan erbjuder nu en vårdkedja som innehåller, närakut, hemsjukvård, hemtjänst och äldreboende.

Under det kommande året kommer Team Vårdpilen också att bygga ett nytt äldreboende i Österåkers kommun, Wilmagården.

Kjell Stenudd, VD och koncernchef i Team Vårdpilen AB

Telefon 070-583 83 68

Team Vårdpilen är resultatet av många års hårt arbete och skall nu utgöra basen och plattformen för ett modernt och tidsenligt vård och omsorgsföretag med starka värderingar och den högsta medicinska kompetensen. Team Vårdpilens mål är att kombinera erfarenheterna från det mindre företaget med lärdomar från det större. I Team Vårdpilen främjar vi närhet, entreprenörskap och engagemang utan att göra avkall på struktur, organisation och kvalité.

Team Vårdpilens affärsidé är att med välutbildad personal utföra våra uppdrag inom våra verksamhetsområden, vård och omsorg på ett sätt som tillgodoser och överträffar kundernas förväntningar och behov av kontinuitet, flexibilitet och självbestämmande.

Taggar:

Om oss

Vårdpilen är ett företag med en lång erfarenhet av vård både inom hälso- och sjukvård men även inom äldreomsorg genom vår beredskap- och jourverksamhet. Vi tror att det kan vara en styrka att kombinera erfarenheterna från det mindre företaget med lärdomar från det större vilket nu kännetecknar Vårdpilen. I Vårdpilen främjar vi närheten, entreprenörskapet och engagemanget utan att göra avkall på struktur, organisation och kvalitet.

Media

Media

Citat

Förvärvet av Vård & omsorgsteamet i Norden AB möjliggör stora kvalitetsförbättringar för den enskilda vårdtagaren. Den kompetenta ledningen och medarbetarna i koncernen Vård & Omsorgsteamet kommer att arbeta med oss för att integrera hemsjukvården och hemtjänsten. Detta kommer att bli ett riktigt lyft för såväl Vård & Omsorgsteamet som för Team Vårdpilen med dess dotterbolag
Kjell Stenudd VD och koncernchef i Team Vårdpilen
Det känns tryggt att bli en del av ett så kompetent och långsiktigt företag som Team Vårdpilen. Verksamheten kommer att fortsätta drivas utifrån våra högt ställda kvalitetskrav och värderingar i Vård & Omsorgsteamet. Samgåendet säkerställer en långsiktig utveckling, vilket är bra för både vårdtagare och personal. Samtidigt kan vi göra stora kvalitetsförbättringar när hemsjukvården och hemtjänst integreras i en och samma koncern.
Lotta Granqvist VD i Vård och Omsorgsteamet