Gör dricksvattenkontrollerna obligatoriska

Livsmedelsverket publicerade i veckan en rapport som visar på allvarliga brister i kommunernas dricksvattenkontroll. Endast 52 procent av de dricksvattenanläggningar som bör få minst ett kontrollbesök per år besöktes under 2012. Det beskedet kommer kort efter att Livsmedelsverket har larmat om förekomsten av högfluorerade ämnen (PFAS eller PFOS) från brandövningsplatser som riskerar att förorena dricksvattnet. Nyligen friades även Östersunds kommun i fallet med utbrott av cryptosporidium där över 20 000 personer insjuknade på grund av förekomsten av parasiter i dricksvattnet. Varim, branschföreningen för svensk vattenreningsindustri, menar att kommunerna måste göra mer för att garantera att dricksvattnet är säkert. Dricksvattenkontrollerna måste bli obligatoriska och en nationell översyn behöver göras.

-          De ansvariga politikerna i våra kommuner måste kartlägga hur sårbara de är. Helt uppenbart är att det är stora investeringar som krävs i kommunernas kontrollverksamhet och VA-system för att garantera säkert dricksvatten. Det handlar bland annat om att öka monitoreringen av vattenkvaliteten och säkra distributionen av vatten men även åtgärder för att skydda vattentäkterna bättre, säger Robert Kingfors, generalsekreterare för Varim.

Varim har upprepade gånger lyft behovet av bättre kontroll och uppföljning av vattenkvalitén. Vi menar att ansvariga politiker i kommunerna måste kartlägga riskerna med exempelvis ämnen som läcker ut i grundvattnet från gamla industrier och nya risker med anledning av klimatförändringarna. Många kommuner har inte kartlagt vilka risker och utmaningar de står inför och nu visar Livsmedelsverkets rapport att vi inte heller genomför nödvändiga kontroller för att identifiera problemen. Vi är därmed mycket dåligt förberedda inför framtida utmaningar och har en dålig handlingsberedskap inför situationer som den i Ronneby där kommunen stängde sitt vattenverk i Kallinge pga höga halter PFAS.

Enligt Varim visar de nämnda fallen tydligt att dagens lagstiftning är alldeles för svag för att säkerställa tillgången till rent och säkert vatten. Så länge lagstiftningen släpar efter och kommunerna inte tar fullt ansvar för det man levererar till invånarna kommer man att fortsatt vara reaktiva istället för proaktiva.  

-          Vi anser att lagstiftningen måste omformas så att det är tydligt att det är ett kommunalt ansvar att leverera ett tjänligt dricksvatten till sina invånare. Nuvarande lagstiftning tar inte tillvara invånarnas intressen på ett tillfredsställande sätt. En lägsta nivå för dricksvattenkontroll måste också fastställas, säger Robert Kingfors.

För kommentarer kontakta:
Robert Kingfors, generalsekreterare Varim, telefon 08-782 09 64

Taggar:

Om oss

Varim är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. Som branschorganisation arbetar Varim för att tydliggöra medlemsföretagens bidrag till säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.Varim är en branschorganisation inom TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar