På väg mot VA-vision 2032. Scenarioworkshop 2014-06-16, rapporten är nu klar

Den 16 juni arrangerade VARIM, vattenreningsindustrins branschorganisation, åter igen en workshop i Stockholm, för att diskutera med branschföreträdare de olika framtidsscenarier som finns för svensk vattenrening. Rapporten från workshopen är nu publicerad.

VA-branschen i Sverige är mycket viktig. Det är en bransch som producerar vårt viktigaste livsmedel i vattenverken, en bransch som tar hand om vårt avlopp och renar det för att förhindra allvarliga miljökonsekvenser och en del av vår energiproduktion genom t ex biogasutvinning. En viktig bransch som till stora delar fungerar mycket väl och verkar i det tysta.

Det är också en bransch som står inför stora utmaningar. En bransch som kanske hämmas av att den fungerar så väl, att så få uppmärksammar branschens utmaningar och att tradition och regelverk inte verkar för långsiktig hållbarhet och utveckling.

VARIM har uppmärksammat att branschen saknar ett idéforum, en tankesmedja där man tillåts att fritt fundera på vilka vägar och möjligheter framtiden och utvecklingen kan öppna upp eller kräva. Så vi i VARIM beslutade att skapa diskussionsforumet VA-vision 2032 där flera av de mest framstående inom branschen och bland intressenterna erbjöds att ta del i tankar och idéer om framtiden. För att skapa visionära tankar om vår bransch, som är så viktig även i framtiden.

Hösten 2012 bjöd VARIM in till en workshop med deltagare från olika aktörer som på olika sätt är engagerade i svenska vatten- och avloppsfrågor. Under workshopen diskuterades vilka omvärldsutmaningar som står för dörren de kommande tjugo åren (mot 2032) samt vilka utmaningar det medför och till sist spånade deltagarna fram idéer som kan överbrygga utmaningarna. Workshopen sammanfattades i en rapport med namnet ”VA-vision 2032”.

Våren 2014 bjöd VARIM in till en ny workshop, denna gång för att diskutera olika framtidsscenarier för svensk vattenhantering. Rapporten är en sammanfattning av resultatet av workshopen ”På väg mot VA-vision 2032 – scenarioworkshop juni 2014” och finns nu att beställa på VARIMs kansli (varim@tebab.com) alternativt ladda hem från VARIMs hemsida www.varim.org

För kommentarer kontakta:
Robert Kingfors, generalsekreterare VARIM, telefon 08-782 09 64

VARIM är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. VARIMs huvuduppgift är att utvidga samarbetet inom branschen samt öka insikten hos stat, kommun och allmänhet om vikten av att rening av vatten fungerar väl och effektivt. VARIM är en branschorganisation inom Teknikföretagens Branschgrupper AB. www.varim.org

Taggar:

Om oss

Varim är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. Som branschorganisation arbetar Varim för att tydliggöra medlemsföretagens bidrag till säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.Varim är en branschorganisation inom TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar