Paul Molin är ny ordförande i VARIM

 

Det blir Paul Molin som tar över ledarskapet i VARIM. Vid branschorganisationens årsmöte den 10 maj, valdes Paul Molin, till vardags VD för BWT Vattenteknik och med 30 år i vattenreningsbranschen, till ny ordförande.

  • Jag är stolt och glad över att vara ordförande i VARIM. Vattenreningsbranschen står inför stora utmaningar, både när det gäller att säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning och att kunna hantera ökade smittorisker och övergödning i våra hav och vattendrag. VARIM har en viktig roll i arbetet med att komma tillrätta med dessa utmaningar.

VARIM är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. VARIMs huvuduppgift är att utvidga samarbetet inom branschen samt öka insikten hos stat, kommun och allmänhet om vikten av att rening av vatten fungerar väl och effektivt. VARIM är en branschorganisation inom Teknikföretagens Branschgrupper AB. Mer information om VARIM och Teknikföretagens Branschgrupper AB finns under www.varim.se

Taggar:

Om oss

Varim är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. Som branschorganisation arbetar Varim för att tydliggöra medlemsföretagens bidrag till säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.Varim är en branschorganisation inom TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar