Tidig dialog viktig vid upphandling

Dialog i ett tidigt skede av upphandlingsprocessen är nödvändigt för att stimulera innovation och nytänkande inom VA-branschen. Det visar en undersökning om offentlig upphandling som Varim, vattenreningsindustrins branschorganisation, har genomfört.

-Undersökningen låter alla som deltar i VA-upphandlingar komma till tals. Driftpersonal, enhetschefer, upphandlare och företag är eniga om att det finns stora möjligheter att förbättra de offentliga upphandlingarna, säger Robert Kingfors, generalsekreterare i Varim.

En majoritet av deltagarna – och inte minst upphandlarna – i undersökningen trycker hårt på att receptet för att effektivisera upphandlingarna är mer, bättre och tidigare dialog.

Det finns inga juridiska hinder för att genomföra dialoger, tvärtom! De nyligen antagna EU-direktiven understryker dessutom ytterligare betydelsen av dialog och kontakter mellan upphandlande myndigheter och leverantörer.

-Vi behöver en ny upphandlingskultur i Sverige. Den ”beröringsskräck” som sedan länge finns hos upphandlande myndigheter har resulterat i att det inte finns någon tradition av att hålla dialoger, säger Robert Kingfors.

- Dricksvattenförsörjningen och avloppsvattenreningen står inför stora investeringar för att klara klimatförändringar och skärpta miljökrav. Tidig dialog i upphandlingsprocessen stimulerar innovation och ökar konkurrensen, vilket kommer såväl kommuner som VA-abonnenter till godo, säger Robert Kingfors.

I Norge pågår nu ett utvecklingsprogram för att förnya den offentliga upphandlingen. Resultatet visar att tidig dialog lyfter upphandling till en strategisk fråga och leder till fler innovationsvänliga upphandlingar.

Varim deltar därför gärna i ett pilotprojekt om tidig dialog, baserat på de norska erfarenheterna, som Teknikföretagen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyligen har föreslagit.

Mer information om undersökningen finns på VARIMs hemsida här.

För kommentarer kontakta:
Robert Kingfors, generalsekreterare VARIM, telefon 08-782 09 64

VARIM är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. VARIMs huvuduppgift är att utvidga samarbetet inom branschen samt öka insikten hos stat, kommun och allmänhet om vikten av att rening av vatten fungerar väl och effektivt. VARIM är en branschorganisation inom Teknikföretagens Branschgrupper AB. www.varim.org

Taggar:

Om oss

Varim är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. Som branschorganisation arbetar Varim för att tydliggöra medlemsföretagens bidrag till säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.Varim är en branschorganisation inom TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar