Utvecklat stöd för upphandling av VA-kemikalier

VARIM, Vattenreningsindustrins mötesplats, har tagit fram ett omfattande material för att underlätta och effektivisera arbetet vid upphandling av VA-kemikalier. Materialet riktar sig till de som genomför upphandlingarna eller arbetar operativt med kemikalier inom den kommunala VA-verksamheten.

Upphandling av kemikalier inom den kommunala VA-verksamheten är en nödvändig och viktig del för produktionen av dricksvatten och rening av avloppsvatten. Genom att förenkla och förbättra upphandlingsprocessen kommer konkurrensen att förbättras och utvärderingen att förenklas. De kommunala vattenverken och reningsverken får därmed bättre anpassade kemikalier för sin verksamhet.

Materialet innehåller:

  • stöd för upphandlingsdokumentation i form av mallar för framtagande av förfrågningsunderlag
  • förslag till avtalsvillkor
  • tips för att driva upphandlingsprocessen bättre
  • stöd för utvärdering av olika typer av förbrukningskemikalier inom VA-branschen.

Upphandlingsstödet är framtaget av de ledande kemikalieleverantörerna på marknaden och är leverantörs- och produktneutralt. Materialet är framtaget i samarbete med ett antal representanter för upphandlingsenheter och verksamhetsansvariga i den kommunala sektorn. Det är även granskat och kvalitetssäkrat av upphandlingsjurister.

Materialet finns tillgängligt på VARIMs hemsida (http://www.varim.se/verktyg/kemikaliegruppen) och kan även beställas via VARIMs kansli (varim@tebab.com). Under årets VA-mässa som äger rum på ELMIA 30/9-2/10 finns materialet tillgängligt och kan diskuteras i VARIMs monter.

Taggar:

Om oss

Varim är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. Som branschorganisation arbetar Varim för att tydliggöra medlemsföretagens bidrag till säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.Varim är en branschorganisation inom TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar