Väring Capital lanserar första svenska hedgefonden med inriktning mot tillväxtmarknader

Väring Capital AB, ett dotterbolag inom HQ koncernen, lanserar specialfonden Väring Emerging Markets X (”Väring EMX”). Fonden är en så kallad long/short equity fond med särskild inriktning mot tillväxtmarknader.

Fonden förvaltas av Mattias Martinsson, som under perioden 1996-2006 arbetade på HQ:s avdelning för tillväxtmarknader.Bland investerare från start finns bland andra Mats Qviberg, Anders Böös och Per Brilioth.

Fonden ska identifiera intressanta investeringsmöjligheter på tillväxtmarknader och använda hedgefondens friare placeringsmandat för att reducera totalrisken i fonden. Fonden har möjlighet till såväl lång som kort positionering. Således har fonden möjlighet att generera en positiv avkastning oberoende av marknadens utveckling som helhet. Fondens mål är att årligen uppvisa en sharpe-kvot överstigande 1 samt en totalrisk, (standardavvikelse) som är lägre än MSCI Emerging Markets Index Free i svenska kronor.

Fonden är öppen för handel varje månad men kan komma att stängas för nya insättningar när det förvaltade kapitalet når 500 mkr. Första månad för teckning är augusti 2007. Sista anmälningsdag för den första teckningen är 28 augusti. Mer information om fonden och fondbolaget återfinns på bolagets hemsida www.varingcapital.com.

Väring Capital AB och fonden Väring Emerging Markets X står under Finansinspektionens tillsyn sedan 3 juli 2007.

För ytterligare information:

Mattias Martinsson, VD Väring Capital AB
08-696 1700
Email: info@varingcapital.com

Dokument & länkar