NY BLICK PÅ KÄRLEK I KINA - SECRET LOVE

Välkommen på pressvisning och möt flera av de medverkande kinesiska konstnärerna.
Även museichef Karl Magnusson samt utställningens
curator Si Han finns på plats. Vi bjuder på fika!

Torsdag 25 april kl. 10.00, Världskulturmuseet, Korsvägen Göteborg
Anmäl dig till: marie.nilsson@varldskulturmuseerna.se, 076-9425575

Tabubelagd kärlek i Kina. Den internationellt omtalade utställningen Secret Love kommer
nu till Göteborg och Världskulturmuseet. 27 april öppnas dörrarna vid Korsvägen, där 28 konstnärer medverkar med drygt 150 verk som alla ger uttryck för ämnen som identitet, sexualitet och normer. Secret Love är världens första samtida konstutställning från Kina på det här temat och skriver på så vis ett nytt kapitel i landets konsthistoria.

Med Secret Love vill Världskulturmuseet visa på kraften i den förändring som pågår i det kinesiska samhället och vad det har betydelse för den enskilda individen. Kinesiska världsnamn som Gao Brothers, Chi Peng, Ma Liuming och Zhang Yuan presenterar fotografier, videoinstallationer och målningar om tabubelagd kärlek – Secret Love.

Det kinesiska samhället förändras mycket snabbt och med det synen på sexualitet och identitet. Förändringen är speciellt märkbar för HBTQ-personer. Homosexualitet avkriminaliserades 1997 och klassas sedan 2001 inte längre som psykisk sjukdom. Men många tabun finns fortfarande kvar. Med internet och ett öppnare samhälle ökar dock kunskapen om individuella rättigheter. Möt det moderna Kina, där konsten och den visuella kraften bidrar till en ökad medvetenhet och dialog i kampen mot tabun och fördomar.

Secret Love hade världspremiär på Östasiatiska museet i höstas. På Världskulturmuseet har utställningen fått ett viktigt tillägg med den kvinnliga konstnären Li Xinmo, som bland annat deltar med fotografi och performances. Merparten av konstnärerna som presenteras i Secret Love hör till de yngre generationerna, födda efter det att ettbarnspolitiken infördes runt 1980. Utställningens curator är Världskulturmuseernas intendent Si Han, som har ägnat flera år åt omfattande research. Resultatet är ett spännande möte med kinesisk samtidskonst i en skala som aldrig tidigare gjorts kring detta tema.

Presskontakt: Marie Nilsson Epost: marie.nilsson@varldskulturmuseerna.se Telefon: 076-942 55 75

Världskulturmuseet i Göteborg är ett av fyra Världskulturmuseer i Sverige. De övriga tre är Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet, samtliga i Stockholm. Tillsammans har museerna ca 1 miljon besökare per år.

Taggar:

Om oss

Världskulturmuseet är ett museum för och om världen och hur det är att vara människa. Museet är en mötesplats för gränsöverskridande upplevelser, debatt och samtal om globala samtidsfrågor i en ständigt föränderlig värld.

Media

Media

Dokument & länkar