Är du #UngNog att träffa WWF Sweden Youth i Almedalen?

Allt för ofta utesluts unga från beslut som påverkar vår framtid. Därför har Världsnaturfondens ungdomsråd, WWF Sweden Youth, kraftsamlat för satsningen #UngNog. Kampanjen syftar till att öka ungas inkludering och delaktighet i samhället. Träffa oss i Almedalen!


Kristina Yngwe (C) tar emot sin inbjudan.

– Mer än hälften av världens befolkning består av unga. Därför borde vi ges en självklar plats i maktens rum - men så ser det inte ut idag, säger Begonia Randhav från WWF Sweden Youth.

Inför Almedalen lanserar nu WWF Sweden Youth i samarbete med sex andra ungdomsorganisationer kampanjen #UngNog, som är ett alternativ till “tillräckligt gammal”. Vi menar att “tillräckligt gammal” indikerar att man måste nå en viss mognad, vara äldre för att kunna ha inflytande. Istället säger vi att vi är tillräckligt unga, unga nog att veta vad samhället behöver. Unga vill inte bara prata, vi vill se det hända - det är dags att ge oss plats.

– Jag är ung nog att förstå att vi inte har tid att vänta, säger Malin Sannel, WWF Sweden Youth.

Frågan är om de nuvarande makthavarna är Unga Nog att släppa in oss? Vi har valt ut ett antal makthavare från olika områden - politik, näringsliv, media - och bjudit in dem att delta i en av våra två workshops som vi arrangerar den 4 juli i Almedalen. Budskapet i vår inbjudan, som innehåller en fysisk sko var till varje makthavare, är: “Ena foten inne i maktens rum - är du #UngNog att släppa in oss helt?”. För de som tackat ja - vilket är allt från riksdagspolitiker till högt uppsatta chefer - blir skon deras inträdesbiljett till ett unikt samtal kring hur unga kan inkluderas i beslutsfattandet.

Våra workshops i Almedalen syftar till att låta unga röster höras och stärka ungas roll som maktfaktor i skapandet av ett hållbart samhälle. Först får unga tillsammans arbeta fram konkreta förslag på hur de skulle kunna inkluderas i maktprocesser och beslutsfattande. Timmen därpå bygger de inbjudna makthavarna vidare på dessa förslag i dialog med de unga. Slutligen ska makthavarna presentera vad de tar med sig från dagen och konkreta åtgärder de tänker implementera i sin verksamhet. På så sätt får unga påverka på riktigt, genom att deras idéer blir verklighet.

Under vårt efterföljande generationsmingel - där nutidens och ‘framtidens’ makthavare kan mötas - kommer vi dessutom dela ut ett pris till den av de deltagande makthavarna som är #UngNog att ge unga inflytande i sin verksamhet. Låt Almedalen bli startpunkten för ett unikt samarbete där generationer förenas - vi har mycket att lära av varandra!

– Om du är Ung Nog, kom och joina oss så gör vi skillnad tillsammans, uppmanar Zamir Saakin, WWF Sweden Youth.

För bilder och mer info:

www.wwf.se/pressrum

För frågor, kontakta:

Begonia Randhav: begonia@wwfswedenyouth.se
Malin Sannel:
malin@wwfswedenyouth.se

WWF: press@wwf.se

Bild 1: Kristina Yngwe (C) tar emot sin inbjudan                       

Bild 2: #UngNog 

Kampanjen #UngNog genomförs i samarbete med Fler Unga, Scouterna, Sveriges Ungdomsråd, Young Innovation HUB, We_Change och Raoul Wallenberg Differencemakers.

 Mer info:

När? Onsdagen 4/7.
Workshop 1 (unga): 14:00-14:45.
Workshop 2 (unga & makthavare): 15:30-16:15.
Mingel från 17 och framåt.

Var?
Strandvägen H521 (WWF:s tält)

Länkar:

Workshop 1: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52130

Workshop 2: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54400  

FB-event, workshops: https://www.facebook.com/events/198673387444202/

FB-event, mingel: https://www.facebook.com/events/266063900803146/


Mer om WWF Sweden Youth:

WWF Sweden Youth består av 12 ungdomsrepresentanter mellan 17-25 år från hela Sverige, och arbetar med att sprida engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor bland unga. Vi vill verka för att inkludera en mångfald av perspektiv och ge ungdomar kraft att engagera sig för förändring.

Följ vårt arbete:
Hemsida: www.wwf.se/wwfswedenyouth
Instagram: @wwfsweden_youth
Facebook: WWF Sweden Youth (@wwfungdom)

Taggar:

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se