Baltic Farmer of the Year Award - Nytt miljöpris för lantbrukare i ÖstersjöländernaBaltic Farmer of the Year Award Nytt miljöpris för lantbrukare i Östersjöländerna

Nu instiftar WWF en utmärkelse för miljöinsatser inom jordbruket i länderna runt Östersjön. Syftet är att lyfta fram bra insatser som gjorts för att minska jordbrukets bidrag till övergödningen av vårt gemensamma hav. Nomineringarna i de olika länderna görs av WWF med samarbetsorganisationer och tillsammans med jordbruks- och rådgivningsorganisationer. LRF har beslutat att aktivt medverka och stötta priset.

Vinnaren belönas med ett pris på 100 000 kr (10 000 euro) och de nationella vinnarna i respektive land får ett pris på 5 000 kr (500 euro).

– WWF har länge påtalat att problemet med jordbrukets bidrag till övergödningen av Östersjön till största delen beror på ett systemfel inom den nuvarande jordbrukspolitiken och inte på jordbruket i sig, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF. Med detta pris vill vi lyfta fram alla de goda exempel vi vet finns runt hela Östersjön.

De nio vinnarna i respektive land och förstapristagaren, "Baltic Farmer of the Year", presenteras i slutet av september tillsammans med sina vinnande förslag för att minska näringsläckaget ut i Östersjön.

– WWF tar från och med idag emot ansökningar från enskilda lantbrukare, jordbruksorganisationer eller andra berörda, berättar Lennart Gladh, övergödningsexpert hos WWF.

Sedan slutet av 1990-talet har WWFs Östersjöprogram arbetat i länderna runt Östersjön för att minska övergödningen av havet. Fokus har speciellt varit på jordbruket eftersom det står för den största påverkan och dessutom till stor del styrs av politiska beslut.

Att minska läckaget av kväve och fosfor inom jordbruket runt Östersjön gynnar inte enbart havet. Det innebär även en ekonomisk fördel för jordbruket eftersom dyra gödningsämnen annars delvis försvinner ut i vattendragen för att slutligen hamna i Östersjön, avslutar Lennart Gladh.

Kriterier och anmälningsblankett kan laddas ned här: http://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1248470-baltic-farmer-of-the-year-award För ytterligare information, kontakta: Lasse Gustavsson, generalsekreterare WWF, mobil: 070-105 30 55 Lennart Gladh, övergödningsexpert WWF, mobil: 070 - 221 03 67 Katarina Herou, pressekreterare WWF, tfn: 08-546 57 507, mobil: 0702-825 125

Världsnaturfonden WWF

Ulriksdals Slott 170 81 Solna

Tfn: +46 8 546 57 507 Mobil: 0702 825 125

katarina.herou@wwf.se

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Prenumerera

Dokument & länkar