Finska jordbrukare vinner WWF Baltic Sea Farmer of the Year Award 2015

Det finska paret Markus Eerola och Minna Sakki-Eerola tar idag emot priset WWF Baltic Sea Farmer of the Year Award vid en ceremoni i Stralsund, Tyskland. På sin ekologiska bondgård Knehtilä har de genom innovativa metoder lyckats skapa en optimal jordmån som håller kvar näringsämnen.

Det här ger oss kraft att att fortsätta vårt eget arbete och att dela våra metoder med andra. Samarbete och en positiv inställning är viktigt för att uppnå ett mer hållbart jordbruk. Miljövänlig odling är också en styrka för oss i marknadsföringen av våra produkter, säger Markus Eerola.

Markus och Minna Sakki-Eerola har länge varit intresserade av hållbara metoder för att bruka jorden, till exempel när det gäller att skapa en optimal jordstruktur. De odlar många olika grödor, med gräsmarker och buffertzoner som motverkar erosion och håller kvar näringsämnen i jorden.

Utmärkelsen ger oss möjlighet att visa upp och skapa medvetenhet kring de många goda initiativ som finns för att uppnå ett mer miljövänligt jordbruk kring Östersjön. Lantbrukare är del av lösningen och de som är bäst på att lära varandra om nya metoder, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Årets vinnare använder precisionsmetoder för alla aktiviteter på gården, som till exempel avancerad teknik för att analysera jorden och anpassa användningen av näringsämnen till olika förhållanden. Detta har inte bara lett till vinster för miljön, utan har även skapat ekonomiska vinster för gården.

Den här typen av jordbruk håller landskapet levande och varierat. Vi behöver fler goda exempel som Knehtilä för att visa hur jordbruksproduktion kan utvecklas på ett hållbart sätt. Det ger mervärde för lantbrukaren, samhället och miljön, säger Lennart Gladh, övergödningsexpert, Världsnaturfonden WWF.

Tidigare i år utsågs lokala vinnare i de nio Östersjöländerna. I Sverige vann Hubert Gelin på Hedsta gård i Östergötland för sitt arbete med att minska läckaget av fosfor, läs mer: http://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1596566-jordbrukare-frn-stergtland-utsedd-till-rets-svenska-stersjbonde.

Juryns motivering

Markus Eerola och Minna Sakki-Eerola får Baltic Sea Farmer of the Year Award 2015 för sitt ledarskap när det gäller att implementera precisa och innovativa tekniker på sin ekologiska gård Knehtilä, vilket har resulterat i en optimal jordmån och minskat näringsläckage. Genom att alltid ta hänsyn till miljön har de även skapat goda vinster för gården, som därmed utgör en värdig modell för andra lantbrukare att lära ifrån. Dessutom var juryn imponerad av parets vilja att sprida information om hållbart jordbruk, och deras enastående engagemang i många nationella och internationella miljövänliga jordbruksprojekt. Markus Eerola och Minna Sakki-Eerola är redan ambassadörer för miljömedvetet jordbruk, och juryn är säker på att de kommer att fortsätta dela med sig av sin kunskap och inspirera andra lantbrukare i Östersjöregionen.

Om WWF Baltic Sea Farmer of the Year Award

WWF Baltic Sea Farmer of the Year Award lanserades 2009 av WWF i samarbete med jordbruksorganisationer runt Östersjön. Tävlingen vill inspirera lantbrukare i hela Östersjöregionen att aktivt delta i arbetet mot övergödningen av Östersjön, som är ett av världens mest övergödda hav. Syftet är att lyfta fram bästa praxis för ett Östersjövänligt jordbruk och att belöna och stödja lantbrukare som använder innovativa metoder för att minska näringsläckaget från sina gårdar. Den regionala vinnaren belönas med 10 000 euro, de övriga åtta nationella vinnarna med 1 000 euro var.
Priset delades ut vid en ceremoni på den internationella Östersjökonferensen A Greener Agriculture for a Bluer Baltic Sea, på Ozeanum i Stralsund, Tyskland,


För frågor:

Elin Dunås, presskontakt, Världsnaturfonden WWF, elin.dunas@wwf.se, 070 – 776 27 86
Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, 070 – 565 45 15
Lennart Gladh, övergödningsexpert WWF,
lennart.gladh@wwf.se, 070 221 03 67
Ottilia Thoreson, koordinator, WWF Baltic Ecoregion Programme, ottilia.thoreson@wwf.se,
073 27 45 867

För kontakt med vinnarna i Finland:

Joonas Fritze, Communication Officer, WWF Finland, joonas.fritze@wwf.fi, +358408408500
Elina Erkkilä, Conservation Officer, WWF Finland, elina.erkkila@wwf.fi, +358505224540

elin.dunas@wwf.se

Taggar:

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Prenumerera

Media

Media