Majoritet av partierna vill se över Sveaskogs ägardirektiv

En majoritet av de politiska partierna vill ändra ägardirektiven för Sveaskog. Direktiven ska tydligare visa att skogar med höga naturvärden inte får avverkas. Det visar Skogskompassen, den enkät om skogspolitiken som Världsnaturfonden WWF ställt till samtliga partier.

Svensk skog Foto: Ola Jennersten

Under året har Sveaskogs naturvårdsarbete kritiserats flera gånger, nu senast i Ore skogsrike, som WWF utsett till svensk pärla. Skogskompassen visar att det nu finns en politisk majoritet för en översyn av Sveaskogs ägardirektiv, säger Linda Berglund, skogsexpert WWF.

Såväl de två nuvarande regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet som oppositionens Vänsterpartiet, Liberalerna, och Kristdemokraterna vill ändra ägardirektiven för Sveaskog så att de tydligt anger att statens skogar ska brukas som föredöme. Det ska de göra dels genom att uppvisa generellt höga naturvårdsambitioner för den brukade skogen, dels genom att tydligt inskärpa att objekt med höga naturvärden ska undantas avverkning.


Något överraskande så visar även Skogskompassen på en majoritet av partierna för en översyn av skogspolitiken. Partierna har dock delvis olika motiv till varför de vill ha en översyn. En bakomliggande faktor är mest troligt den starka polariseringen i debatten, och där både de som förespråkar mer miljö respektive de som förespråkar enklare regler och intensivare skogsbruk ser stora behov av politiska krafttag, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna vill ha en översyn eftersom de drar slutsatsen att staten och myndigheterna behöver träda tillbaka och vara restriktiva vad gäller skärpningar av de miljöstyrande regelverken. Dessa partier tror att detta kan leda till mindre motsättningar mellan näringen och miljöintressena, och att biologisk mångfald bäst uppnås genom att stimulera ett starkt frivilligt ansvar hos markägarna. Miljöpartiet och Vänsterpartiet å andra sidan anser att för att uppnå ett långsiktigt och hållbart skogsbruk måste den biologiska mångfalden och ekosystemens bärkraft värnas i större utsträckning. Miljöpartiet och Vänsterpartiet menar också att skogsvårdslagen behöver uppdateras eftersom ”såväl regelverk som skogsbruksmetoder brister i miljöhänsyn och inte lever upp till internationella åtaganden och regler”.


– 
Det är ett ökat tryck på skogen från många håll som dagens skogspolitik uppenbarligen inte kan hantera. Tydligare ramar krävs för hur ansvaret ska fördelas mellan stat och markägare så att vi kan nå ett hållbart skogsbruk, säger Linda Berglund.

FAKTA Sveaskog

Sveaskog ägs av staten och är Sveriges största skogsägare- äger 14 % av Sveriges skogsmark. I deras ägardirektiv anges att Sveaskog ska bedriva verksamhet på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning. 

FAKTA Skogskompassen

Separat dokument

För bilder och mer info:

www.wwf.se/pressrum

För frågor, kontakta:

Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, tel: 08-624 74 02

hakan.wirten@wwf.se

Linda Berglund, expert svensk skog, tel: 08-546 575 04

linda.berglund@wwf.se

Nina Schmieder pressekreterare WWF, 0735-862622,

nina.schmieder@wwf.se

Taggar:

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se