Malmö, Stockholm och Uppsala jagar röster för att bli världens grönaste stad

WWF uppmanar människor över hela världen att rösta på en av de 17 städer i sex olika länder som nominerats till Earth Hour City Challenge – städer som har gjort stora framsteg för att skapa en attraktiv och hållbar stad för sina invånare. Den stad som får flest röster utnämns till ”People’s Choice” – folkets val. I Sverige är Malmö, Stockholm och Uppsala nominerade.

– Världens städer står för en stor del av koldioxidutsläppen – över 70 procent - men städerna är också en stor del av lösningen. WWF vill uppmärksamma de goda exemplen på hållbar stadsutveckling som inspiration för andra städer, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

De 17 nominerade städerna har gjort berömvärda insatser för att minska utsläppen av växthusgaser och för att ställa om mot en hållbar framtid. Nu har allmänheten chansen att rösta på städerna för deras innovativa klimatåtgärder utifrån stadsbornas eget perspektiv.

– Över hälften av världens befolkning bor nu i städer – vilket innebär att vi måste minska städernas fotavtryck om vi ska lyckas nå våra övergripande naturvårdsmål. Nu har allmänheten chansen att rösta på de sjutton städer i Kanada, Indien, Italien, Norge, Sverige och USA som har utsetts till finalister i WWFs Earth Hour City Challenge, säger Barbara Evaeus, kommunikationsansvarig, WWF Earth Hour City Challenge.

17 städer nominerade till Earth Hour City Challenge:
Kanada: Colwood, Surrey, Vancouver

Indien: Cochin, Coimbatore, Delhi
Italien: Forli, Siena
Norge: Arendal, Oslo, Stavanger
Sverige: Malmö, Stockholm, Uppsala
USA: Chicago, Cincinnati, San Francisco

– Med People’s Choice vill vi visa att en hållbar framtid, exempelvis baserad på 100 procent förnybar energi, är både möjlig och önskvärd. Om våra politiker ska lyckas skapa städer där vi kan bo, transportera oss och leva på ett hållbart sätt, måste de engagera allmänheten i beslutsprocessen, säger Barbara Evaeus.

De nominerade städerna presenteras här:
www.ehcitychallenge.org/peopleschoice

Svenska finalister i Earth Hour City Challenge
Malmö uppmärksammas särskilt för satsningarna på smarta elnät, energismarta bostäder och mobilitetslösningar i stadsdelarna Hyllie och Fullriggaren. I Rosengård lyfts ”Hållbara Hilda” fram som ett bra exempel på hur man kan satsa på energisnåla och klimatsmarta lösningar i befintlig bebyggelse i samarbete med de boende.

Stockholms satsningar på trängselskatten och planerna för "Hållbara Järva” – upprustningen av miljonprogrammet med mål om halverad energianvändning samt investering i solenergi – lyfts fram som särskilt intressanta.

Uppsala har utsetts till finalist för stadens strategiska arbete med det så kallade Klimatprotokollet, där en rad aktörer samarbetar för att möta klimatutmaningen. Det handlar om allt från samåkning till gemensam uppvärmning, bilpooler och användning av spillvärme.

Fakta om Earth Hour City Challenge:
En internationell expertjury utser sex nationella pristagare, en från varje land, och en av städerna blir Global Earth Hour Capital 2013 och presenteras tillsammans med People´s Choice vid en konferens i Malmö den 19 mars. Earth Hour City Challenge arrangeras i samarbete med stadsnätverket ICLEI (Local Governments for Sustainability).

Juryn kommer att lägga särskild vikt vid hur städerna planerar att tillgodose människors dagliga behov av t ex bostäder, transporter, energi och samtidigt göra städerna grönare och attraktiva att bo i.

www.wwf.se/ehcc

För frågor:
Barbara Evaeus, kommunikationsansvarig Earth Hour City Challenge WWF,
070-39 39 030
Marie von Zeipel, pressekreterare WWF: 070-629 10 77

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Prenumerera