Megastäder hotas av vattenbrist och föroreningar

Brist på dricksvatten, föroreningar och avloppsproblem ökar vattenkrisen och gör situationen ohållbar i många jättestäder. Det visar WWF-rapporten ”Big cities, big water, big challenges. Water in an urbanizing world” som granskat Mexiko City, Buenos Aires, Calcutta, Karachi, Nairobi och Shanghai. Studien lanseras under den internationella vattenveckan - World Water Week 2011 - som pågår 21-17 augusti på Älvsjömässan i Stockholm.

Den snabba tillväxten av städernas befolkning är en av framtidens stora utmaningar. År 2050 beräknas cirka 70 procent av jordens invånare bo i städer. Problemen är synliga redan idag. Trycket på Schon heute sei die Situation in vielen Metropolen unhaltbar und bedrohlich, heißt es in der Studie.grundvattenreservoarerna i Mexiko City har lett till staden varje år sjunkit med 5 till 40 centimeter. Die Stadt sei mittlerweile abhängig von Wasserreserven in 150 Kilometer entfernten Regionen.Nu måste NuNu måste jättemetropolen pumpa in vatten från områden 150 kilometer bort. Om en översvämning eller jordskred inträffar kan effekterna bli ödesdigra.

Dumpade miljögifter har gjort den argentinska floden Riachuelo till en av världens mest förorenade vattendrag. Tiotusentals människor utsätts dagligen för giftiga ämnen som arsenik, DDT och PCB. Fem miljoner människor bor i floddalen i La Matanza. Över en tredjedel av dem saknar dricksvatten och mer än hälften har inget avloppssystem.

In der südpakistanischen Hafenstadt Karachi sterben laut Studie jährlich rund 30 000 Menschen an den Folgen von belastetem Trinkwasser.I hamnstaden Karachi i södra Pakistan dör varje år omkring 30 000 människor av effekterna av förorenat dricksvatten. Die chinesische Metropole Shanghai hingegen kämpfe trotz genügender Süßwasservorkommen an Wasserknappheit. I Calcutta i Indien finns både spår av fekalier och en hög koncentration av arsenik i grundvattnet. Den kinesiska storstaden Shanghai har länge haft goda vattentillgångar, men kämpar nu med vattenbrist.

Den snabba okontrollerade urbaniseringen är definitivt ett hot mot ekosystemen som vi alla är beroende av, säger Anna Forslund, sötvattensexpert på Världsnaturfonden WWF.

WWF uppmanar nu världens regeringar att satsa på en hållbar vattenförvaltning.

Invånarna behöver tillgång till rent dricksvatten, bra sanitära förhållanden och reningsverk. Det kräver en bättre stadsplanering, effektivare vattenanvändning, att vi sparar vatten och att invånarna får ökat inflytande, säger Martin Geiger, sötvattenschef på WWF i Tyskland.

Fakta: Den snabba tillväxten av städernas befolkning och tätorter fortsätter att vara en av de stora demografiska trenderna i världen. År 2050 beräknas cirka 70 procent av världens befolkning att leva i städer. Eftersom infrastrukturen i städerna inte kan hålla jämna steg med den massiva befolkningstillväxten saknar många invånare tillgång till dricksvatten och sanitet.

För frågor, kontakta:

Anna Forslund, sötvattenshandläggare WWF, +46 70 780 9964

anna.forslund@wwf.se

Martin Geiger, chef för sötvattensarbetet WWF Tyskland, +49 151 1885 4910

martin.geiger@wwf.de

 

 

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Prenumerera

Dokument & länkar