Missa inte chansen att rädda Östersjön!WWF: Missa inte chansen att rädda Östersjön!

WWF uppmanar den svenska regeringen att inte missa den chans att rädda Östersjön som nu erbjuds genom EUs Östersjöstrategi som idag presenteras av EU-kommissionen. När Sverige tar över EU-ordförandeskapet den 1 juli är det den svenska regeringen som har ansvaret för att föra kommissionens förslag vidare och säkra att en stark och konkret strategi, med tillräcklig kraft att möta de utmaningar Östersjön står inför, antas av Europeiska rådet under hösten.

WWF har varit mycket aktiva under utvecklingen av strategin och stödjer den, men vill varna för risken att strategins goda intentioner aldrig kommer att genomföras om inte den svenska regeringen tar uppgiften på allvar och driver igenom en stark Östersjöstrategi.

– För att EUs Östersjöstrategi på allvar ska bidra till att lösa Östersjöns miljöutmaningar krävs en stark integrering av jordbruket och fisket eftersom det är dessa två näringar som har störst negativ miljöpåverkan på Östersjön, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

WWF anser därför att den svenska regeringen under ordförandeskapet måste säkra att tillräckliga åtgärder inom de två näringar och politikområden som har störst påverkan på Östersjöns miljö, jordbruk och fiske, är inkluderade i strategin. Här behöver strategin stärkas. Dessutom bör strategin säkra att havsplanering, baserad på regionalt överenskomna principer och på vad ekosystemet tål, genomförs i hela regionen för att styra vilka aktiviteter som ska ske var.

Östersjön har under många år stått inför komplexa problem och utmaningar, kopplade till såväl miljön som den ekonomiska utvecklingen. Mervärdet av Östersjöstrategin, i relation till andra befintliga överenskommelser, är framför allt att den syftar till att både förbättra Östersjöns miljö och stödja regionens utveckling. Genom Östersjöstrategin skapas för första gången en intern EU-strategi för en specifik makroregion. Strategin är tänkt att fungera som en modell för regional problemlösning och identitetsskapande inom hela EU.

– Det råder ett akut behov av att komma tillrätta med det kaos av konkurrerande aktiviteter och överlappande kompetenser och myndigheter som finns i Östersjön. Regionala utmaningar kan endast mötas på ett effektivt sätt genom regional samverkan och regionala lösningar. Endast genom att involvera alla länder, sektorer och administrativa nivåer i en integrerad planering och förvaltning av Östersjön, kan vi åstadkomma målen i strategin, säger Åsa Andersson, chef för Östersjöprogrammet på Världsnaturfonden WWF.

Strategin måste tydligt uppmärksamma att en välmående Östersjö är en förutsättning för en blomstrande och attraktiv region och att vårt sätta att nyttja Östersjön för olika aktiviteter måste utgå från vad ekosystemet klarar av.

– En tillräckligt kraftfull strategi kan skapa en unik möjlighet att åstadkomma en mer integrerad förvaltning av Östersjön och dess resurser. Vi uppmanar därför den svenska regeringen, som nu är den som ska föra strategin framåt under EU-ordförandeskapet, att använda alla till buds stående medel för att säkra att strategin går bortom retorik och blir en modell för övriga Europa, säger Lasse Gustavsson.

Enligt den kommunikation som presenteras idag ges ingen extra finansiering för genomförandet av strategin.

– För att säkra genomförandet av strategins åtgärder anser WWF att redan befintliga EU-subventioner och finansieringsprogram inom regionen bör styras mot finansiering av de aktiviteter som anges i strategin. Östersjöländernas regeringar måste använda, åtminstone delar av, den finansiering som är tillgänglig för att skapa incitament för jordbrukare, fiskare och andra att justera sina aktiviteter för att åstadkomma en långsiktig förbättring av Östersjön. För att säkra genomförande och status måste strategin dessutom hanteras på högsta politiska nivå inom Europeiska rådet, och EU-kommissionen ges en stark roll i genomförandet, avslutar Lasse Gustavsson.

För ytterligare information, kontakta: Lasse Gustavsson, generalsekreterare, WWF Tfn: 070-105 30 55

Åsa Andersson, chef för WWFs Östersjöprogram Tfn: 070-669 92 90

Katarina Herou, pressekreterare, WWF Tfn: 08-546 575 07, 0702-825 125 katarina.herou@wwf.seVärldsnaturfonden WWF

Ulriksdals Slott 170 81 Solna

Tfn: +46 8 546 57 507 Mobil: 0702 825 125

katarina.herou@wwf.se

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar