Oklarheter kvar om vargjakten

Vi välkomnar att vargjakten ställs in 2012 och att taket på 210 vargar tas bort. Det är också bra att regeringen bjuder in till en dialog om en hållbar rovdjurspolitik. Men flera oklarheter finns kvar, säger WWF i en kommentar till regeringens svar idag till EU om vargfrågan.

En ny licensjakt bör till exempel inte tillåtas innan vargstammen nått en gynnsam bevarandestatus, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Det var efter licensjakten på varg år 2010 som Världsnaturfonden WWF tillsammans med Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige lämnade in en anmälan till EU-kommissionen. De ville få det prövat om licensjakten på varg är förenlig med EUs lagar och regler om hotade djurarter.

Det är bra att en förvaltningsplan för varg nu ska tas fram och att arbetet med att genetiskt förstärka vargstammen fortsätter. I regeringens svar till EU-kommissionen nämns inte att licensjakten på varg återupptas redan 2013. Dessutom ska Naturvårdsverket undersöka om beslut om skyddsjakt även ska omfatta 0lägenheter som förekomsten av täta rovdjurspopulationer orsakar, säger Tom Arnbom, rovdjursansvarig på WWF.

WWF anser att det viktigt att få reda på hur EUs art- och habitatdirektiv ska tolkas när det gäller skyddade arter, som i det här fallet varg.

För frågor, kontakta:

Tom Arnbom, rovdjursexpert WWF, 070-554 40 66

Peter Westman, naturvårdschef WWF, 076-837 80 59

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77

marie.vonzeipel@wwf.se

 

 

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Prenumerera