Partierna för bottentrålförbud av torsk

Alla riksdagspartier är för att Sverige ska driva frågan om ett bottentrålförbud av torsk inom EU. Det visar WWFs partienkät Östersjökompassen. Den visar också ett stort engagemang bland partierna för att bekämpa övergödningen, instifta nya skyddade områden och införa ett totalt ålfiskestopp.

 
Foto:  © Jarrett Corke  Östersjötorsken fortsätter att minska i antal.

– Det är mycket glädjande att de politiska partierna verkar ta torskens situation på allvar, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF. Fiskeförhandlingarna inom EU har hittills inte lyckats vända den nedåtgående trenden för Östersjötorsken. Så det är bra om Sverige kan ta första steget och vara en föregångare för att stoppa det ohållbara fisket innan det är för sent. Att riksdagspartierna nu i stort sett är eniga gör att Sverige bör förhandla utifrån dessa nya principer.

I Östersjökompassen har WWF ställt frågor till partierna om deras inställning i torskfrågan, om mer resurser för att minska övergödningen från jordbruket, om ett ålfiskestopp samt om fler marint skyddade områden. Dessa spörsmål är nyckelfrågor för att få bukt med Östersjöns miljöproblem.

De flesta partier tycker att ålfisket ska stoppas inom EU men vissa vill se undantag för det traditionella kustfisket. Flera partier tycker att övergödningen är ett stort problem, men det finns ingen enighet om att regeringen ska skjuta till mer pengar för att minska övergödningen inom jordbruket. Däremot finns en klar majoritet för att skydda marina områden.

I praktiken går dock Östersjöländernas arbete för att rädda havet trögt. I mars 2018 publicerades WWF:s Östersjöbarometern (som jämför hur länderna genomför de åtaganden som man kommit överens om).

– Tyvärr har länderna bara genomfört drygt hälften av vad de lovade i Östersjöplanen 2007. Åtgärdsarbetet går för långsamt och det är för splittrat för att det ska bidra till varaktig förändring. Länderna måste nu lägga in en högre växel för att kunna uppnå målen för Baltic Sea Action Plan för att förbättra miljön i Östersjön, säger Anders Alm.

FAKTA FISKET OCH KVOTERNA

Hur mycket länderna får fiska fastställs inom EU:s gemensamma fiskeripolitik. Kvotsättningen beslutas i årliga förhandlingar mellan EU:s fiskeministrar.

Baltic Sea Action Plan (BSAP) förhandlades fram inom Östersjökonventionen HELCOM 2007. De flesta åtgärder skulle varit på plats 2016 för att uppnå god status i Östersjöns miljö till 2021.

FAKTA ÖSTERSJÖKOMPASSEN

Se separat dokument

För bilder och mer info:

www.wwf.se/pressrum

För frågor, kontakta:

Anders Alm, Östersjöexpert WWF, 072-501 04 87, anders.alm@wwf.se

Nina Schmieder pressekreterare WWF, 0735-862622, nina.schmieder@wwf.se

Taggar:

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se