Ska vi nå naturskyddsmålen måste regeringen skruva upp takten

Världsnaturfonden WWF har under fyra år drivit kampanjen Svenska Pärlor och valt ut 63 naturpärlor; platser med fantastisk natur i behov av bättre skydd, tillsammans med engagerad allmänhet och experter. Nu har WWF följt upp med Länsstyrelserna i Sveriges 21 län hur skyddsstatusen ser ut för naturpärlorna. 

Ska vi nå 20 procent skyddad natur till 2020 måste Sveriges regering ta i! Det är mycket viktigt att regeringen nu faktiskt skjuter till de utlovade 250 miljoner kronor, som drogs in i årets budget, till 2017 års budget. Pengarna är inte minst viktiga för att vi ska kunna öka naturskyddstakten genom att arbeta aktivt med ersättningsmark och lösa knutar där det finns stora möjligheter, inte minst bland privata skogsägare, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF.

Generellt sett har WWF hittills sett en förbättring i skyddsstatusen gällande majoriteten av de utsedda Svenska Pärlorna, sedan kampanjen startade år 2013. Av de dryga 60 Svenska Pärlorna har 40 av dem en tillfredsställande skyddsstatus, medan 20 fortfarande svävar i osäkerhet.

Positivt är att den höjning av anslag för skyddad natur som nuvarande regering budgeterat ger ytterligare möjligheter att åstadkomma en ökning av skyddad natur. Prioritering av anslaget till skog, marina miljöer och stadsnära natur gör dock att andra skyddsvärda naturtyper som våtmarker och odlingslandskap riskerar att nedprioriteras.

Engagerade miljöhjältar, ett brett spektrum av lokala naturskyddsorganisationer och nätverk, och inte minst Länsstyrelsernas engagerade arbete Sverige över, har spelat en avgörande roll för den positiva utvecklingen av skyddsstatusen för våra Svenska Pärlor. Nu kommer WWF att fortsätta följa upp läget för de områden som ännu inte har tillfredsställande skydd, säger Ola Jennersten, expert på biologisk mångfald, WWF.


För WWFs kommentarer av samtliga 63 Svenska Pärlors skyddsstatus samt pressbilder, se:  

http://www.wwf.se/press/aktuellt/1664638-ska-vi-na-naturskyddsmalen-maste-regeringen-skruva-upp-takten 


För mer information, kontakta:

Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF, hakan.wirten@wwf.se, 0705-654 515 

Ola Jennersten, expert på biologisk mångfald, WWF, ola.jennersten@wwf.se, 070-555 14 02

Torbjörn Hegedüs, WWF, torbjorn.hegedus@wwf,se, 072-53293379

Anna Almberg, presskontakt WWF, anna.almberg@wwf.se, 0709816782.  

WWF är en av världens största och mest respekterade naturvårdsorganisationer med över 5 miljoner supportrar och ett globalt nätverk i över 100 länder. WWF s uppdrag är att stoppa förstörelsen av jordens naturliga miljö och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att bevara världens biologiska mångfald, använda förnybara naturresurser på ett hållbart sätt och arbeta för att minska föroreningar och ohållbar konsumtion.www.wwf.se

 

Taggar:

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Prenumerera