Stor undersökning inför Earth Hour: Svagt stöd för motorvägar i Stockholm

Varannan invånare i Stockholmsregionen tycker att det är viktigast att satsa på kollektivtrafiken i arbetet för att skapa en hållbar stad. Inte ens en av fem vill satsa på motorvägar. Det visar en opinionsundersökning som WWF gjort inför klimatmanifestationen Earth Hour.

Cirka 2 000 svenskar i åldrarna 18-75 år har svarat på frågor om vad de vill att politikerna ska satsa på för att få en hållbar stad och vad de själva gör för klimatet.

– Det är positivt att många vill att beslutsfattarna satsar på en miljöanpassad och attraktiv livsstil i städerna. Här sker de största koldioxidutsläppen och städerna spelar en nyckelroll för att minska påverkan på miljön, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Tre av fyra vill att politikerna satsar på en miljövänlig och hållbar stadsutveckling. Strax över hälften tror också att kommuner som satsar på hållbar utveckling får mindre stressade invånare och en bättre folkhälsa. Däremot anser bara en knapp tredjedel att deras lokalpolitiker idag verkligen satsar på detta.

Mer än varannan uppger att de skulle åka mer kollektivt om kollektivtrafiken byggdes ut. 55 procent instämmer i påståendet att man bör satsa mer pengar på kollektivtrafik och tåg än på att bygga nya motorvägar. Endast en minoritet på 16 procent tycker motsatsen.

Kollektivtrafiken ligger i topp för invånarna i huvudstaden och varannan vill ha en större satsning (51,8 procent) jämfört med rikssnittet 45, 7 procent. Därefter kommer cykelbanor (28 procent) följt av energieffektivisering (23 procent).

Cirka 30 procent vill ha bättre sopsortering, vilket är en stor skillnad mot genomsnittet för landet (20,2 procent). Stockholmarna är bättre än genomsnittet på att välja miljömärkta produkter (33,5 procent mot 27,4 i genomsnitt) och ställer oftare bilen. 41 procent åker kommunalt jämfört med snittet (23,4 procent). Stockholmarna äter mer kött än riksgenomsnittet (24,7 procent mot 18,5 procent).

Sex av tio intervjuade tycker att det är viktigt att själva vidta åtgärder för att begränsa sina koldioxidutsläpp. Populärast är att källsortera (65 procent) och att stänga av elektriska apparater när ingen är hemma (54 procent).

Varannan undviker att slänga mat medan en tredjedel har sänkt inomhustemperaturen. En fjärdedel har redan bytt till klimatsmart uppvärmning (som pelletspanna, bergvärme eller värmeväxlare).

Earth Hour
Earth Hour är världens största klimatmanifestation, en stark signal till politikerna om att ta klimatfrågorna på allvar. I år inträffar Earth Hour lördagen 31 mars 20:30-21:30 lokal tid över hela världen. I Sverige deltar två tredjedelar av Sveriges kommuner i manifestationen. Globalt är över 5 000 städer anslutna.

I år lanseras en global stadsutmaning, Earth Hour City Challenge, där städer tävlar om vem som har den mest ambitiösa planen för en hållbar stadsutveckling. Malmö utsågs till världens första Earth Hour Capital år 2011.

För frågor, kontakta:
Barbara Evaeus, klimatkommunikatör WWF, 070-39 39 030
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Prenumerera