Varannan svensk tänker ofta på klimatförändringarna

Nästan halva befolkningen tänker varje vecka eller oftare på klimatet och den globala uppvärmningen. Varannan intervjuad har dragit ner på sitt bilåkande, var tredje har minskat sitt köttätande och fyra av tio har energieffektiviserat sin bostad. Det visar en ny klimatundersökning från Världsnaturfonden WWF.

– Det är positivt att allt fler börjar agera för klimatet. Sverige har ett av de högsta koldioxidfotavtrycken i världen med tio ton per person och år men senast 2030 måste vi vara nere på fyra. Genom att agera mer klimatsmart i vår vardag kan vi göra skillnad. Det här uppmärksammar vi inte minst inför Earth Hour lördag 19 mars, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Hela 78 procent av svenskarna uppger att de oroar sig för hur klimatförändringarna kommer att påverka deras, deras barn och barnbarns framtid. Samtidigt agerar man – tre av fyra uppger att de gör miljösmarta val i hemmet varje dag.

Av de 1000 personer som intervjuades i Cints online-paneler under januari 2016 uppger 37 procent att de kommer att dra ner på sitt köttätande under det kommande året för att minska sin klimatpåverkan. Varannan intervjuad har dragit ner på sitt bilåkande och var tredje har bytt till en bil som släpper ut mindre koldioxid. Var femte person väljer bort flyget när de ska resa.

Många agerar också för mer klimatvänlig konsumtion av varor – 35 procent shoppar mindre och varannan har skänkt bort eller sålt prylar secondhand. Var tredje säger sig vara villig att betala mer för klimatsmarta produkter.

I år äger WWFs klimatmanifestation Earth Hour rum den 19 mars. Förra årets släckte hälften av Sveriges befolkning ljuset som en symbolhandling för klimatet och lika många prövade nya klimatsmarta vanor. WWF vill inspirera privatpersoner, företag, skolor och organisationer att göra kloka val när det gäller de fyra B:na: Bilen, Biffen, Bostaden och Börsen och påverka politikerna att agera kraftfullt i klimatfrågan.

– Vi har all anledning att vara stolta över FNs klimatavtal där den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader. För att klara det måste vi gå mot en fossilfri värld så snabbt som möjligt. Inte minst behövs en svensk klimatlag där Sverige åtar sig att gå mot nära nollutsläpp av växthusgaser och 100 procent förnybar och hållbar energi till år 2030, säger Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF.

Störst är engagemanget bland kvinnor, enligt klimatbarometern. Var femte tycker att det är viktigt för dem att leva klimatsmart. Motsvarande siffra för männen är 13 procent.

Så agerar svenskarna klimatsmart i sin vardag – några resultat ur WWFs klimatundersökning (riks)

-        74 procent gör ett eller flera dagliga val att vara mer klimatsmart i hemmet, till exempel att duscha snabbare, släcka lampor eller inte ha elektronik på stand by.

-       40 procent av svenskarna har energieffektiviserat sina hem och 30 procent har förnybar energi från källor som sol, vind och vatten i hemmet.

-       Varannan svensk kan tänka sig att byta bank eller fondsparande om avkastningen för ett mer klimatsmart alternativ är densamma eller bättre. 11 procent kan tänka sig att byta till mer klimatsmarta alternativ oavsett avkastning.

-       Hälften uppger att de åker mindre bil för att minska klimatpåverkan. En tredjedel har bytt till en bil som släpper ut mindre CO2, kör på biobränsle eller elbil.

-       Var tredje svensk uppger att de redan dragit ner på sitt köttätande under de senaste 12 månaderna. 37 procent säger att de kommer att äta mindre kött under det kommande året för att minska sin klimatpåverkan. Drygt var femte är också för ett införande av köttskatt.

-       35 procent har dragit ner på shoppingen under det senaste året. Var tionde har haft minst en köpfri månad.

-       40 procent har handlat miljömärkta varor och 30 procent anger att de betalar mer för klimatsmarta produkter.


Ladda ner undersökningen här

http://www.wwf.se/source.php?id=1631971 


För mer information, kontakta

Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, 0705-654 515

Barbara Evaeus, klimatkommunikatör WWF, 070-39 39 030,barbara.evaeus@wwf.se

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77, marie.vonzeipel@wwf.se

Anna Almberg, presskontakt WWF,0709-816782, anna.almberg@wwf.se


Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Cints online-paneler under januari 2016 på uppdrag av Världsnaturfonden WWF i samband med Earth Hour. Enkäten bestod av slutna frågor och är riksrepresentativ för Sverige med hänsyn till kön, ålder och geografiska regioner. 1000 personer i åldrarna 15-74 år ingår i undersökningen. WWF har gjort årliga opinionsundersökningar om klimatet sedan 2013.

Taggar:

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Prenumerera