Världens största papperstillverkare redovisar miljödata på nätetWWF lanserar verktyg för pappersbedömning: Världens största papperstillverkare redovisar miljödata på nätet

Pappersindustrin i världen har en omfattande miljöpåverkan globalt. Virkesanvändningen har en tydlig påverkan på världens skogar och andra ekosystem med omfattande negativa effekter på miljö och människor. Pappersindustrin är globalt en av de största användarna av energi och står för de största utsläppen av koldioxid, omfattande vattenförorening och stora mängder avfall. Därför lanserar WWF nu en speciell hemsida, ett nytt globalt redskap – Paper Comapny Environmental Index- där pappersföretag redovisar sitt globala ekologiska fotavtryck.

Världens pappersanvändning förväntas öka från dagens 400 miljoner till 450-500 miljoner ton år 2020. Det innebär ett påtagligt ökat ekologisk fotavtryck för planeten om inte påtagliga förbättringar sker. På hemsidan bedöms företagens prestanda för tillverkning av finpapper med hjälp av viktiga miljökriterier som omfattar användning av återvunnet papper, anskaffning av träråvara, energianvändning och koldioxidutsläpp, vattenanvändning och föroreningar till vatten.

– Fem av världens större finpapperstillverkare är de första att redovisa omfattande miljödata på WWFs nya hemsida – Domtar, M-real. Stora Enso, UPM och Mondi. Två av dem, M-real och Stora Enso har produktion av finpappersprodukter i Sverige. Vi hoppas att det här nya webbaserade redskapet skall stimulera den globala pappersindustrin till en tydlig tävlan att uppnå bättre resultat och miljöförbättringar, säger Per Larsson, skogshandläggare på Världsnaturfonden WWF.

Detaljerade resultat och analyser samt beskrivning av WWFs metodik finns på hemsidan. De olika företagens miljöprofil för finpapperstillverkning bedöms och går enkelt att jämföra. WWF analyserar samtliga företags styrkor och svagheter inom de olika områdena.

– WWF välkomnar att företagen nu redovisar sin miljöprestanda detaljerat och öppet. Vi uppmuntrar nu övriga finpapperstillverkare – men även mjukpapperstillverkare – speciellt i Nord- och Sydamerika och Asien att redovisa sin miljöpåverkan, säger Harri Karjalainen som leder WWF globala arbete med pappersfrågor.

Finpapper är papper som används som kopieringspapper, trycksaker och böcker, kuvert, block och inom många andra användningsområden. Det är många människor som dagligen använder finpappersprodukter.

Läs mer på: www.panda.org/PaperCompanyIndex

De 20 största finpappersproducenterna i världen, listan är baserad på produktionskapacitet i juni 2010 Företag markerade med grönt har försett WWF med uppgifter och är för närvarande listade på "Paper Company Environmental Index".

Producer Origin Main markets 1.Sappi Limited South Africa Europe, North America, South America, Asia 2.International Paper USA Europe, North America, Brazil 3.Domtar USA North America 4.UPM Finland Europe, Asia Pacific, North America 5.Oji paper Japan Japan, Europe, Asia, North America 6.Stora Enso Finland Europe, Latin America, Asia 7.APP Indonesia Europe, North America, South America, Asia 8.Mondi UK/South Africa Europe, South Africa 9.Portucel Portugal Europe, North America 10.Burgo Italy Italy, Europe 11.New Page USA North America 12.Lecta Italy Europe 13.Arjowiggins France Europe, Asia, North America 14.Boise USA North America 15.Torraspapel Spain Europe, North America, South America 16.M-Real Office papers Finland Europe, Asia 17.APRIL Indonesia Europe, Middle East, Asia, Australia 18.Arctic Paper Sweden Europe 19.Hokuetsu Kishu Japan Asia 20.Advance Agro Thailand Asia, Pacific, Europe, Middle East, North America 21.Cascades Canada Europe, North America 22.Votorantim Pulp and Paper Brazil Europe, South America, North America, Asia 23.Suzao Brazil South America, North America, Asia, Europe 24.Ilim Group Russia China, Russia, East Europe 25.PaperlinX Australia Asia, Pacific, Europe, North America

För frågor kontakta: Per Larsson, skogs- och pappersfrågor WWF Mobil 0709-61 17 52

Harri Karjalainen, Manager, Pulp and Paper Programme, WWF International mobile.: +358 40 563 7179 harri.karjalainen@wwf.fi

Katarina Herou, presskontakt WWF, 0702-825 125 katarina.herou@wwf.se

Världsnaturfonden WWF

Ulriksdals Slott 170 81 Solna SWEDEN

08-624 74 03 070-629 10 77 marie.vonzeipel@wwf.s e

www.wwf.se

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Prenumerera

Dokument & länkar