WWF: 99 förslag för en levande planetWWF: 99 förslag för en levande planet

Inför höstens val har Världsnaturfonden WWF sammanställt 99 förslag för en levande planet till alla politiker. Det är förslag som WWF anser behöver genomföras av nästa regering. Insikten om att ekosystemen är grunden för vår välfärd behöver omsättas i praktiken.

– De 99 förslagen är konkreta lösningar som om de genomförs till 2014 har fört oss närmare målen att bevara den biologiska mångfalden och ett fotavtryck som ryms inom jordens förmåga att upprätthålla liv, säger Peter Westman, naturvårdschef på WWF.

Steg på vägen är att stärka sektorsövergripande landskaps- och havsplanering, att skärpa kraven på ett hållbart nyttjande inom alla näringar – och att värdera de svenska ekosystemtjänsterna. I Östersjön behövs till exempel en förbättrad och samordnad förvaltning, en fiskeförvaltning anpassad till hur fiskbestånden ser ut och en avveckling av subventioner som leder till övergödning och överfiske.

En annan nyckelfråga de kommande fyra åren är att förverkliga talet om en grön ekonomi, exempelvis genom att kartlägga och avskaffa miljöskadliga subventioner, införa gröna nationalräkenskaper och utveckla och använda bättre mått på välfärd än BNP.

– Idag finns möjligheter att mäta effekterna av svensk konsumtion och produktion både här hemma och i andra delar av världen. Nu är det dags att sätta upp tydliga mål för hur vi till 2050 minskar och anpassar Sveriges ekologiska fotavtryck till vårt rättvisa globala miljöutrymme och att ta fram strategier för hur vi når dit, säger Lovisa Hagberg, miljöpolicyrådgivare.

Bilaga: "99 förslag för en levande planet".

För mer information, kontakta: Peter Westman, naturvårdschef WWF 076-837 80 59

Lovisa Hagberg, miljöpolicyrådgivare WWF WWFs 99 förslag för en levande planet.
070-584 15 81

Katarina Herou, pressekreterare WWF 08- 546 57 507, 0702-825 125 katarina.herou@wwf.seWWF på plats i Almedalen:

Åsa Andersson, programchef svensk natur och Östersjön Marina frågor, fiske, integrerad havsförvaltning och havsplanering samt övergödning.
070-669 92 90

Barbara Evaeus, klimatkommunikatör Miljöteknik, innovationer och hållbara städer.
070-393 90 30

Lovisa Hagberg, miljöpolicyrådgivare WWFs 99 förslag för en levande planet.
070-584 15 81

Per Larsson, expert skogsfrågor Hållbart skogsbruk.
0709-61 17 52

Mattias Rust, sjöfartsansvarig Sjöfart, hantering av svartvatten från fritidsbåtar och fartyg samt havsbaserad vindkraft.
070-212 63 14

Peter Westman, naturvårdschef Östersjön, WWFs 99 förslag för en levande planet.
076-837 80 59Världsnaturfonden WWF

Ulriksdals Slott 170 81 Solna SWEDEN

08-624 74 03 070-629 10 77 marie.vonzeipel@wwf.s e

www.wwf.se

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Prenumerera

Dokument & länkar