WWF: Oroväckande riktning i USAs klimatpolitik

 

På kvällen 28 mars meddelade den amerikanska regeringen att presidentende lagt en order för att riva upp Obama-regeringens klimatplaner för att minska användningen av fossila bränslen. Om ordern går igenom skulle det innebära en avveckling av Clean Power Plan, en bärande del i USAs planer på att minska sina växthusgasutsläpp.

WWFs seniora rådgivare för hållbar energi och klimat Ola Hansén kommenterar:

-Det är klart allvarligt om USA, som världens näst största utsläppsnation, minskar sina klimatåtaganden och istället satsar på fossila bränslen. Men samtidigt som det får stor effekt på världens klimatarbete, är det inte avgörande för om vi klarar målen eller inte. Möjligheten att uppnå löftet i Parisavtalet hänger inte på en enda regering.

-Att förneka klimatförändringarna och att inte öka, utan minska, klimatambitionerna i detta historiska skede är en förolämpning mot världens fattiga och de ekosystem som vi alla är beroende av. Det är dessutom inte försvarbart ur ett ekonomiskt perspektiv utan är en risk för USA att tappa fart och jobb på den globala mångmiljardmarknaden för förnybar energi och ny klimatteknik, en marknad som har enorm potential framöver.

-För Sverige blir det än viktigare att fortsätta visa klimatledarskap i världen och sprida erfarenheter till andra. Klimatlagen är ett första nödvändigt steg för att skapa långsiktighet och ambition i klimatpolitiken. En rejäl satsning på innovation och klimatomställningen kan precis som i Kina skapa möjligheter till jobb och tillväxt även i Sverige.

För mer information och vidare kommentarer, kontakta Ola Hansén på ola.hansen@wwf.se eller 070-280 80 33.

Taggar:

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Prenumerera