WWF letar efter Årets Östersjöbonde

Nu ger sig WWF ut på jakt för att kora ”Årets Östersjöbonde 2018”. Utmärkelsen kommer att delas ut till de mest Östersjö-vänliga bönderna för deras arbete med att på ett nytänkande sätt minska övergödningen av Östersjön.

 Foto: Tomas Öberg WWF

- Med den här utmärkelsen vill vi framhäva att det finns konkreta exempel på lantbrukare som gör något utöver det vanliga och som verkligen bidrar till att skydda Östersjön, säger Anders Alm, Östersjöexpert på Världsnaturfonden WWF.

Jordbruket bär ett stort ansvar för utsläppen av kväve och fosfor till haven. Det innebär samtidigt att lantbrukare har en stor möjlighet att minska sitt bidrag till övergödningen genom att ta ett steg mot ett mer hållbart jordbruk. Syftet med priset Årets Östersjöbonde är att lyfta fram konkreta exempel på goda initiativ som görs på gårdarna runt Östersjön för att inspirera lantbrukare och beslutsfattare inom jordbrukssektorn.

WWF bjuder in enskilda lantbrukare, lantbruksfamiljer och lantbruksföretag, både konventionella och ekologiska, att delta i tävlingen. I varje land runt Östersjön kommer en vinnare att utses med ett pris på 1000 euro. Bland de ländernas vinnare utser därefter en internationell jury en regional vinnare som blir 2018 års Östersjöbonde. Den regionala vinnaren får en prissumma på 10 000 euro för genomförandet av de bästa miljöåtgärderna i hela regionen.

Den förra pristagaren, Markus Eerola från Finland, fick utmärkelsen för sina exakta och innovativa sätt att inkludera miljöhänsyn i de dagliga rutinerna och därmed framgångsrikt behålla nåringsämnena i sin ekologiska odling i Knehtilä. Genom odla växter med högt växtnäringsinnehåll och förbättra jordens struktur minskas läckaget av växtnäringsämnen till Östersjön. 

– Bönderna beskylls ibland för problemen med Östersjön. Med den här utmärkelsen kan vi öka medvetenheten om de många åtgärderna som tillämpas runt Östersjön för att nå ett mer miljövänligt lantbruk. Förutom lantbrukarna har beslutsfattare och konsumenter ett ansvar, det vill säga vi alla, säger Markus Eerola.

Fakta om WWFs utmärkelse Årets Östersjöbonde:

Utmärkelsen som instiftades 2009 är en del av WWF:s arbete för Östersjön. WWF arbetar för att minska övergödningen i Östersjön och därmed läckage av både fosfor och kväve till havet med ett speciellt fokus på att stödja hållbara jordbruksmetoder i Östersjöns avrinningsområde. Sista dag för ansökan är 31 Mars 2018.

Information och anmälan:
Ladda ned tävlingskriterier och anmälningsblankett

Tidigare mottagare av den regionala utmärkelsen:
Katariina Vapola och  Jyrki Ankelo, Finland (2009)
Håkan och  Teri Lee Eriksson, Sverige (2010)
Marian Rak, Polen (2011)
Juhan Särgava,  Estland  (2013)
Juris Cirulis och Vija Cirule, Lettland (2014)
Minna Sakki-Eerola och Markus Eerola från Finland (2015)

För mer information, kontakta:
Anders Alm, Östersjöexpert på WWF,
072-501 0487, anders.alm@wwf.se

 

Taggar:

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Prenumerera

Media

Media