WWF och H&M leder vägen mot mer hållbart mode

Idag på Världsvattendagen 22 mars ingår Världsnaturfonden WWF och H&M ett femårigt globalt partnerskap. Det nya avtalet breddar det tidigare samarbetet kring vatten till att även omfatta klimatarbete. Samtidigt inleds en strategidialog som ska adressera H&Ms och modeindustrins bredare hållbarhetsutmaningar. Partnerskapet markerar ytterligare ett steg mot målet - en helt hållbar modeindustri.

I det nya partnerskapet tar vi ett helhetsgrepp kring flera av H&Ms och modebranschens utmaningar. Efter att ha arbetat nära H&M i drygt tre år vet vi att de har ett stort miljöengagemang och att de vill bidra till att göra hela modebranschen mer hållbar, säger Mariann Eriksson,  Avdelningschef för marknadsfrågor på WWF .

I H&Ms och WWFs tidigare partnerskap 2013-2015 låg fokus på att skapa lösningar för H&Ms vattenarbete, både för att utveckla deras egen verksamhet och för att inspirera andra aktörer till en mer hållbar vattenanvändning.

Samarbetet har lett till ökad medvetenhet både inom H&M och hos företagets leverantörer, och har fört samman aktörer från näringsliv, civilsamhälle och politiska beslutsfattare för att bidra till en mer hållbar vattenförvaltning i flodavrinningsområden i Kina och Bangladesh. I Kina har ett av projekten resulterat i att en industripark delar resurser och förbättrar sin vatten- och kemikaliehantering, vilket gynnar både fabriker, lokalbefolkning och miljö. Det nya partnerskapet tar nu nästa steg i vattenarbetet samtidigt som det breddas till att omfatta klimat och strategisk dialog.

– Partnerskapet ger H&M möjlighet att  utveckla arbetet med två av våra största hållbarhetsutmaningar - klimat och vatten -  på ett spännande och konstruktivt sätt. Samtidigt vill vi påverka modebranschen att gå i en mer hållbar riktning och visualisera för andra företag att detta är vad som krävs för att vara lönsam på sikt, säger Pierre Börjesson, hållbarhetsexpert för klimat och vatten, H&M.

WWF och H&M kommer att fortsätta driva vattenfrågor tillsammans med andra företag och aktörer i Kina. Inom klimatområdet kommer WWF och H&M att sätta mål och hitta lösningar för att minska utsläppen i hela H&Ms värdekedja genom att engagera kunder, leverantörer och lagstiftare. Den strategiska dialogen ska stötta H&M och modeindustrin att fortsätta gå mot en cirkulär ekonomi och hitta hållbara material som bättre tar tillvara vår planets begränsade resurser.  Arbetet kommer ske i enlighet med FNs hållbarhetsmål.

Några resultat från vattensamarbetet  2013-2015:

- Runt 75000 av H&Ms anställda har hittills utbildats inom vattenfrågor.

- Drygt 500 leverantörer har förbättrat sin vatten- och kemikaliehantering

- En rapport som analyserar ekonomiska riskfaktorer för textilindustrin i Bangladesh (kopplat till tillgång och kvalitet på vatten) släpptes tidigare i år. Den syftar till att stärka intresset för investeringar i vattenförvaltning.

- Ett tjugotal fabriker i en industripark i Kina samverkar för en mer effektiv vattenhantering. På lång sikt ska projektet fungera som modell för liknande industriområden.

- Partnerskapet har också gett stöd till arbetet med att rädda de hotade flodtumlarna i Yangtzefloden och har utbildat lokala jordbrukare att odla med mer hållbara metoder.

Läs mer och ladda ner bilder här

Läs mer om partnerskapet på www.wwf.se

För mer information, kontakta:

Mariann Eriksson, Avdelningschef för marknadsfrågor Världsnaturfonden WWF – 070 68733 31, mariann.eriksson@wwf.se

Erika Reje, Presskontakt Världsnaturfonden WWF – 076 545 40 00, erika.reje@wwf.se

H&M Media Relations, +46 8 796 53 00, mediarelations@hm.com

www.wwf.se

www.hm.com

Taggar:

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Prenumerera