WWF om EU:s jordbruksbudget: Satsa på åtgärder som gör miljönytta

Jordbrukets andel av EU:s budget föreslås minska med ungefär fem procent. Det föreslogs av EU-kommissionen som under onsdagen la fram sin långtidsbudget.

Naturbetesmarker. Foto: Jan Wärnbäck

I de kommande förhandlingarna är det avgörande att se till att den budget som avsätts till jordbruket i så stor utsträckning som möjligt går till åtgärder som ger miljönytta och inte till generella subventioner, säger Jan Wärnbäck, expert på jordbruksfrågor på Världsnaturfonden WWF.

Neddragningarna i budgeten bör vara en tydlig signal att se över dagens system med de ineffektiva direktstöden, menar WWF.

– Vi har inte råd att subventionera områden som ändå är lönsamma att bruka och som saknar koppling till miljö och hållbarhet. Görs inget riskerar vi att tappa värdefull jordbruksmark och en levande landsbygd, säger Jan Wärnbäck.

Jordbrukets andel av EU-budgeten har minskat från över 70 procent på 1980-talet till dagens förslag på knappt 30 procent. Kommissionens förslag ska nu diskuteras i förhandlingar mellan EU-länderna. Den nya långtidsbudgeten gäller från 2021 till och med 2027.

För information, kontakta:

Jan Wärnbäck, expert jordbruksfrågor, mobil 073-654 88 76

press@wwf.se, 08-546 575 00

Taggar:

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Prenumerera

Media

Media