WWF välkomnar att Kambodja vill sätta ut tigrar

Kambodjas premiärminister ger nu sitt stöd till att sätta ut tigrar i ett naturskyddsområde i nordöstra Kambodja. Initiativet som stöds av WWF ingår i en plan för att återintroducera tigern. I dagarna gick premiärminister Hun Sen ut offentligt och stödde planerna på tigerutsättning. WWF är positiva.

– Vi välkomnar premiärminister Hun Sens uttalande om att tigrar ska återintroduceras i landet. Det är ett bidrag i arbetet för att öka antalet tigrar i världen. Men nu krävs också mer insatser mot tjuvjakt, illegal handel och samarbete med lokalbefolkningen. Ett tillräckligt stort antal bytesdjur är också helt avgörande för att tigrarna kan hitta mat och överleva på sikt, säger Ola Jennersten, tigerexpert på WWF.

Så sent som på 1960-talet var det vidsträckta landskapet Eastern Plains, där tigerutsättningen troligen ska ske, känt för sitt djurliv med strövande tigrar och jämfördes med Östafrikas savanner. Jakten i skogarna under Pol Pots regim på 1970-talet och osäkerheten som följde, tjuvjakt och illegal handel har bidragit till att de magnifika djuren i praktiken utrotats. Den senaste bilden i Kambodja av en tiger från en kamerafälla togs 2007.

Enligt planen för återutsättning ska åtta tigrar (6 honor och två hanar) importeras från Indien eller Nepal och sedan sättas ut under 2022. Alla detaljer är inte klara än och fler områden med bytesdjur måste få ett ökat skydd.

– Det finns en överhängande risk att Sydostasien förlorar sina sista tigrar om regeringarna inte vidtar omedelbara åtgärder. Alla länder måste ta fram handlingsplaner. Det är positivt att Kambodja – ett av 13 tigerländer – nu verkar vilja satsa, avslutar Ola Jennersten.

Fakta:

Sedan förra sekelskiftet har tigrarna minskat från cirka 100 000 till omkring 3 900 idag. I Mekongregionen finns cirka 220 tigrar, de flesta i Thailand. Orsakerna till nedgången är illegal jakt, krympande livsmiljöer och handel med tigerdelar. Men för första gången på decennier är det nu en uppåtgående trend för tigrarna (från 3200 år 2010 till dagens 3 900). Ökningen sker framförallt i Indien, Ryssland, Nepal och Bhutan. Läget är svårast i Kambodja, Vietnam och Laos som troligen inte har några vilda tigrar idag. Även i Malaysia och Indonesien är läget kritiskt.

Ett globalt mål idag är att tigerländerna ska öka antalet vilda tigrar till minst 6000 fram till år 2022. Beslutet togs under tigertoppmötet i S: t Petersburg 2010 när antalet vilda tigrar uppskattades till rekordlåga 3 200 djur. WWF är aktiv i arbetet.

//cambodia.panda.org/projects_and_reports/copy_of_tiger_landscape_22122010_1910/

För frågor, kontakta:

Ola Jennersten, tigerexpert WWF, 070-555 14 02

Louise Carlsson, naturvårdsexpert Mekongregionen WWF, 08-624 74 47, 070- 603 84 64

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77

Taggar:

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se