Om oss

Korta fakta om VasakronanVasakronan är Sveriges i särklass största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 87 miljarder kronor (31 december 2013). Vi äger och förvaltar 192 fastigheter med en area på 2,6 miljoner kvadratmeter. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med miljön i fokusVasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och vi är klimatneutrala sedan 2008. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Vi ligger omkring 45 procent under riksgenomsnittet i vår bransch för vår värme och energianvändning för lokaler och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. 2011 presenterade vi det gröna kontoret. Genom dessa och andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster. Läs mer på www.vasakronan.se