55 procent uthyrt av etapp 1 i Kista Entré

55 procent uthyrt av etapp 1 i Kista Entré Vasakronan har hyrt ut 12 500 m2 av den första etappen i Kista Entré med inflyttning den 1 juni 2002. Nya hyresgäster är bland andra Philips och Sybase. Den första etappen av Kista Entré är på cirka 23 000 m2 för inflyttning under 2002. Totalt är Kista Entré på 46 000 m2 lokalarea, vilket ger utrymme för cirka 2 200 personer. -Det är mycket glädjande att ett stort multinationellt företag som Philips valt att förlägga sin verksamhet till Kista och Kista Entré, kommenterar Anders Arnell chef för uthyrning av Kista Entré. -Vi bygger här med en bra arbetsmiljö för att attrahera hyresgäster med krav på ett stort serviceutbud. Vasakronan Service Partner kommer att sköta all service- och tjänsteverksamhet i huset med ansvar för bland annat telefoni, godshantering, vaktmästeri, konferensanläggning och tre restauranger. Smarta lösningar och stora våningsplan ger mesta möjliga flexibilitet. Här skapas inspirerande och funktionella arbetsplatser. Minsta enhet för kontor är på cirka 600 m2 - ett plan är 7 100 m2. Fastigheten består av 8 våningar kontor och 2 våningar garage. Tre restauranger och en välutvecklad konferensservice kommer att finnas i huset. Vasakronan skrev sommaren 2001 avtal med Skanska i somras om att köpa Kista Entré vid halvårsskiftet 2003 för 1,1 miljarder kronor. Vasakronan har en hyresgaranti från Skanska på halva hyresvärdet under det första året efter förvärvet. För vidare information vänligen kontakta Christer Alvemur, vice vd och chef region Stockholm 08-783 23 05 Anders Arnell, uthyrningsansvarig Kista Entré 0708-50 02 15 Bengt Möller, informationsdirektör 08-783 21 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/27/20011221BIT01210/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/27/20011221BIT01210/bit0001.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 178 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 september 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 123 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar