Agilia Holding säljer resterande aktier i Castellum till Sjätte AP-Fonden

Agilia Holding säljer resterande aktier i Castellum till Sjätte AP-Fonden Agilia Holding AB har träffat avtal om att sälja 7 500 000 aktier motsvarande 15 % av aktiekapitalet i Castellum AB till Sjätte AP-Fonden. Efter försäljningen har Agilia Holding inga aktier kvar i Castellum. Aktieposten har mäklats av Morgan Stanley Dean Witter. Agilia Holding gör en reavinst på 69 Mkr. Agilia Holding har till uppgift att hantera avvecklingen av de fastighetsrelaterade tillgångarna från Securum och vissa andra tillgångar inom Civitas-koncernen. Försäljningen av aktierna i Castellum AB är ett led i denna avveckling. För vidare information vänligen kontakta Håkan Bryngelson, verkställande direktör tel 08-783 21 05 Bengt Möller, informationsdirektör tel 08-783 21 09 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/03/19981203BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/03/19981203BIT00040/bit0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 176 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 sept 2018). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 134 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar