Agilia säljer resterande 51% av Stenvalvet

Agilia säljer resterande 51 procent av Stenvalvet till konsortium bestående av Credit Suisse First Boston och 5:e AP-Fonden Agilia Holding AB, systerbolag till Vasakronan, säljer resterande 51 procent av Stenvalvet till de nuvarande ägarna Credit Suisse First Boston och 5:e AP-Fonden. Köpeskillingen uppgår till 558 Mkr. Stenvalvet Fastighets AB bildades i juni 1997 då 188 fastigheter på 100 orter förvärvades från Vasakronan för totalt 4 850 Mkr. Stenvalvet Invest AB ägde då 49 procent av Stenvalvet med en option att inom en två-årsperiod överta hela bolaget. Stenvalvet Invest AB bildades av ett konsortium bestående av Credit Suisse First Boston, 5:e AP-fonden och Crown NorthCorp. Vasakronan AB sålde under 1997 sina 51 procent till systerbolaget Agilia Holding AB. Affären accelereras nu och optionerna som skulle utlösas i september 1998 respektive september 1999 utlöses redan nu. Köpeskillingen för aktier och aktieägarlån uppgår till 558 Mkr. Därefter är konsortiet ägare till 100 procent av Stenvalvet. Affären har i sin konstruktion blivit stilbildande i fastighetsbranschen, säger Håkan Bryngelson verkställande direktör i Vasakronan AB. Det var första gången som internationella ägare köpte ett helt paket med fastigheter i Sverige. Efterföljarna har sedan blivit många. Stenvalvet har under det första året utvecklats till ett kvalificerat fastighetsbolag med fokus på medelstora orter i Sverige, kommenterar Claes Kjellander, verkställande direktör i Stenvalvet. Vi har nu 184 fastigheter på 100 orter och hyresintäkterna uppgår till 700 Mkr. För ytterligare information vänligen kontakta Claes Kjellander, verkställande direktör, Stenvalvet 08-566 12 200 Håkan Bryngelson, verkställande direktör, Vasakronan 08-783 21 05 Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan 08-783 21 09

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 176 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 sept 2018). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 134 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar