Bokslutsrapport 2000 Vasakronan AB

BOKSLUTSRAPPORT 2000 VASAKRONAN AB * Lokalhyresmarkanden har varit starkt uppåtgående under 2000 och hyresnivåerna har ökat främst i citykärnorna men också i ytterområden. Ökningen har varit störst i Stockholm, Malmö och Göteborg och de stora universitetsstäderna. * Resultatet efter finansnettoökade till 460 (437) Mkr. Resultatet har belastats med lösen av framtida räntekostnader med 50 (0) Mkr. * Hyresintäkterna steg med 12 procent till 2 662 (2 380 ) Mkr. * Investeringar och underhåll i fastigheter uppgick till 1 442 (1 206) Mkr. * Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet har ökat med 26 procent till 34,2 miljarder kronor. För befintligt bestånd var ökningen 20 procent. * Utsikterna för 2001 är att resultatet efter finansnetto, med befintligt bestånd och före fastighetsförsäljningar, kommer att uppgå till cirka 500 Mkr. - 2000 har varit ett mycket starkt år för fastighetsbranschen med stor efterfrågan på lokaler, minskade vakanser och snabb hyresutveckling, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. I denna gynnsamma marknad har Vasakronans fokuserade strategi och marknadsledande position gett ett förbättrat resultat och en mycket god värdeutveckling på beståndet - Den svenska konjunkturen har varit stark under 2000 även om tendenser till avmattning blev tydliga i slutet av året. Bedömningen görs att tillväxten nu landar på en lägre nivå. - Mot bakgrund av den snabbt försämrade situationen för många IT- företag finns det anledning att följa marknadsutvecklingen noga. Även om Vasakronan har en mindre exponering mot denna sektor så kan de indirekta effekterna av en mer avvaktande markand dämpa efterfrågan på de mest attraktiva lokalerna. - Vid ingången av 2001 kan vi fortsättningsvis notera en god efterfrågan på lokaler på de flesta av våra marknader, säger Håkan Bryngelson. - För vidare information vänligen kontakta Håkan Bryngelson, verkställande direktör tfn 08-783 21 05 Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör tfn 08-783 21 12 Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71 Analytikerträff Onsdagen den 14 februari 2001 kl 08.00 på Operaterrassen tillsammans med FinansTidningen. Moderator är Stefan Sundblom, Swedbank. Anmälan: Per-Erik Holmström, FinansTidningen. Tfn 08-506 24 551. Årsredovisning Årsredovisning skickas ut fredagen den 23 februari 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01010/bit0001.pdf Hela Bokslutskommunikén

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 178 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 september 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 123 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar