Delårsrapport

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1998 Hyresintäkterna uppgick till 1 546 (1 904) Mkr. Vakansgraden för Vasakronan har sjunkit under 1998 och uppgår till 9 (11) procent av uthyrningsbara ytor. Beräknat hyresbortfall var lägre och uppgick till 6 (7) procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 084 (2 347) Mkr. Resultatet exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 255 (357) Mkr. Resultatminskningen beror på för-ändringar i fastighetsbeståndet. Omstruktureringen av Vasakronans fastighetsbestånd har fortsatt i ett högt tempo för att renodla företaget till kontorsfastigheter i Stockholm, Malmö, Göteborg och 12 andra städer i Sverige. Integreringen av fastighetsförvärvet från SEB har fungerat väl. För att strukturera det tidigare fastighetsförvärvet från SEB har 28 fastigheter sålts vidare till Kungsleden och JM i utbyte mot fastigheter i Gävle, Jönköping och Lund. Vasakronan har dessutom förvärvat andra fastigheter i Jönköping och Gävle. Hela rapporten finns att hämta i pdf- format på http://www.bit.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00460/VASADEL.pdf Hela rapporten

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 178 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 september 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 123 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar