Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari - september 2001 * Vasakronan har under 2001 omstrukturerat verksamheten och sålt fastighetsbestånd på nio orter och byggrätter för 6 097 Mkr samt förvärvat fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö för 5 204 Mkr. * Resultatet efter finansiella poster ökade till 2 576 (474) Mkr. Resultatet exklusive reavinster från fastighetsförsäljning och kostnader för lösen av framtida räntekostnader uppgick till 496 (393) Mkr, en ökning med 26 procent. * Hyresintäkterna uppgick till 2 057 (1 944) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 47 procent. Den ekonomiska vakansgraden uppgick till 3 (4) procent. Efterfrågan på lokalhyresmarknaden har mattats något till följd av en osäkerhet om konjunkturutvecklingen. * Utsikterna för helåret 2001 har förbättrats och resultatprognosen justeras upp från 500 till 575 Mkr. Detta innebär att resultatet efter finansiella poster, men före resultat av fastighetsförsäljningar samt före lösen av framtida räntekostnader, kommer att uppgå till cirka 575 (426) Mkr. För vidare information kontakta Håkan Bryngelson, verkställande direktör tfn 08-783 21 05 Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör tfn 08-783 21 12 Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00800/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 176 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 sept 2018). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 134 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar