Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari - september 2001 * Vasakronan har under 2001 omstrukturerat verksamheten och sålt fastighetsbestånd på nio orter och byggrätter för 6 097 Mkr samt förvärvat fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö för 5 204 Mkr. * Resultatet efter finansiella poster ökade till 2 576 (474) Mkr. Resultatet exklusive reavinster från fastighetsförsäljning och kostnader för lösen av framtida räntekostnader uppgick till 496 (393) Mkr, en ökning med 26 procent. * Hyresintäkterna uppgick till 2 057 (1 944) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 47 procent. Den ekonomiska vakansgraden uppgick till 3 (4) procent. Efterfrågan på lokalhyresmarknaden har mattats något till följd av en osäkerhet om konjunkturutvecklingen. * Utsikterna för helåret 2001 har förbättrats och resultatprognosen justeras upp från 500 till 575 Mkr. Detta innebär att resultatet efter finansiella poster, men före resultat av fastighetsförsäljningar samt före lösen av framtida räntekostnader, kommer att uppgå till cirka 575 (426) Mkr. För vidare information kontakta Håkan Bryngelson, verkställande direktör tfn 08-783 21 05 Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör tfn 08-783 21 12 Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00800/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 176 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (31 mars2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 128 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 350 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar