Findus flyttar huvudkontor till Malmö

Findus flyttar huvudkontor till Malmö Vasakronan och livsmedelsföretaget Findus har tecknat avtal om lokaler i kv Bylgia, i Malmö. Findus hyr 2 550 kvadratmeter av Vasakronan för sitt nya nordiska huvudkontor. - I Malmö får vi ett centralt läge i en snabbt växande region. Vi skapar ett helt nytt huvudkontor med ansvar både för den nordiska och europeiska verksamheten, kommenterar Jan Svenning, VD Findus Norden. - Inre Hamnområdet med kv Bylgia 1, Skeppsbron 17/Hans Michelsensgatan 2, är ett av Malmös stora tillväxtområden. Vi är mycket glada att Findus valt att förlägga sitt nya kontor dit, säger Anders Kjellin, regionchef Vasakronan Öresund. Under den närmaste tiden kommer fastigheten att totalrenoveras och anpassas efter våra kunders behov. Vasakronan är den största aktören på kommersiella lokaler i citynära lägen i Malmö. Beståndet är främst kontor och butiker. Findus är ett av Nordens och Europas ledande livsmedelsföretag med fler än 3 000 medarbetare runt om i Europa. Norden och Sverige är den för företaget mest betydelsefulla marknaden. Flytten av huvudkontoret till Malmö kommer att ske under hösten 2004. För vidare information vv kontakta Anders Kjellin, regionchef Vasakronan Öresund 040- 691 71 00 Fredrik Alvarsson, uthyrningsansvarig Vasakronan Öresund 040- 691 71 00 Jan Svenning, Nordenchef Findus 042- 86 000 Bengt Möller, informationsdirektör Vasakronan 08- 783 21 09 Stora på kontor. Större på människor. Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag och är inriktat på kommersiella fastigheter, främst kontor. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Vasakronan ägs av den svenska staten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT20160/wkr0005.pdf pressmeddelande i pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 176 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 sept 2018). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 134 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar