Fredrik Wirdenius ny vd på AP Fastigheter

Per-Håkan Westin, som varit vd på AP Fastigheter sedan bolaget bildades 1998 går planenligt i pension i början av 2008. Ny vd blir då Fredrik Wirdenius, som idag är chef för Skanskas fastighetsverksamhet i Norden.

En av fastighetsbranschens tyngsta vd-poster har nu tillsatts efter en omsorgsfull rekryteringsprocess. Per-Håkan Westin som varit ansvarig för uppbyggnaden av AP Fastigheter lämnar över till en mycket erfaren efterträdare.

- Fredrik Wirdenius har en bred och genuin erfarenhet från fastighetsbranschen och en profil som passar bra för den framtid vi planerar för AP Fastigheter, säger Lennart Nilsson, styrelseordförande för AP Fastigheter.

Fredrik har ett förflutet inom Skanska som chef på olika nivåer, med erfarenhet från fastighetsverksamhet såväl i Sverige som i övriga Europa.

- Per-Håkan har gjort ett fantastiskt jobb med att under en tioårsperiod bygga upp ett av Sveriges främsta och mest lönsamma fastighetsbolag. Han lämnar planenligt över stafettpinnen till sin efterträdare efter årsskiftet, fortsätter Lennart Nilsson.

Överlämningen kommer att ske i början av 2008.

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 176 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (31 mars2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 128 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 350 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar