Halvårsrapport januari - juni 2003

Halvårsrapport januari - juni 2003 Hyresintäkterna ökade till 1 503 (1 436) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 2 (43) procent. Den ekonomiska vakansgraden ökade till 7 (6) procent. Resultatet för Vasakronan efter finansiella poster uppgick till 357 (334) Mkr. Prognosen för helåret 2003 är oförändrad. Resultatet efter finansiella poster med befintligt bestånd och före resultat av fastighetsförsäljningar och eventuella nedskrivningar kommer att uppgå till cirka 550 (617) Mkr. - Marknaden har under det första halvåret 2003 påverkats av den fortsatta ekonomiska osäkerheten och den svaga konjunkturen. kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Efterfrågan på lokalhyresmarknaden har varit lägre till följd av den svaga ekonomiska utvecklingen. - Centrala Stockholm och förorterna till Stockholm har påverkats mest och hyresnivåerna har fortsatt sjunka. De lägre hyresnivåerna i city har lett till en god efterfrågan på moderna och effektiva kontor i centrala Stockholm. I Kista, InfraCity, Solna/Sundbyberg och i Liljeholmen är efterfrågan fortsatt låg på kontor. - Göteborg och Malmö har påverkats i en mindre omfattning, men hyresnivåerna ligger i huvudsak på oförändrade nivåer. I Lund, Uppsala och Linköping är efterfrågan på lokaler låg även om hyresnivåerna är fortsatt stabila. - I Stockholms innerstad och förorter finns ett stort utbud av lediga lokaler. Samtidigt passar många företag på att se över sina lokalbehov. Det stora utbudet och en stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen har lett till långa beslutsprocesser innan avslut sker. Under det första halvåret 2003 har kontrakt motsvarande 225 (143) Mkr i årshyra omförhandlats och hyrorna har ökat med i genomsnitt 2 (43) procent. - Omförhandlingar i region Stockholm har medfört hyressänkningar, i övriga regioner har hyrorna ökat med i genomsnitt 6 procent, kommenterar Håkan Bryngelson. Totalt kommer 15 (14) procent av hyreskontrakten att omförhandlas under 2003 varav 8 (5) procent omförhandlats under de första sex månaderna. - De största hyresavtalen har tecknats med Polishögskolan i Solna på 42 000 m2, PRV på Östermalm i Stockholm på 16 000 m2 och Svenskt Näringsliv i Hötorgshusen i Stockholm på 3 400 m2. Rapporten i sin helhet finns även på: http://www.vasakronan.se/templates/DoubleForm.aspx?id=2471 För vidare information kontakta Håkan Bryngelson, verkställande direktör tfn 08-783 21 05 Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör tfn 08-783 21 12 Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/11/20030711BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/11/20030711BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 180 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 juni 2018). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 134 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 350 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar