Houdini öppnar grön butik i Göteborg

Idag, den 1 september, öppnar Houdini Sportswear Sveriges (eller kanske världens?) grönaste butik. Butiken ligger på Magasinsgatan 22 i Göteborg.

För Houdini är miljöfrågan central och tron på att både produktion och konsumtion kan ske på ett miljövänligt sätt är stenhård. Företaget har gått från linjärt till cirkulärt och har utvecklat nya hållbara affärsmodeller med målsättningen att inspirera andra.

Butiken på Magasinsgatan är Houdinis första i Göteborg och förutom det självklara som att erbjuda försäljning av företagets miljöriktigt producerade varor så kommer man också att erbjuda second hand-försäljning, uthyrning, reparationsservice och återvinning av produkter. Lokalen kommer även att användas för olika typer av event kopplade till hälsa, välmående och utomhusliv och på byggnadens innergård kommer man att odla sina egna grönsaker.

Kristina Pettersson Post, chef region Göteborg, konstaterar att miljöfrågan är lika självklar för Houdini som den är för Vasakronan och att samarbetet kring etableringen har varit fantastiskt:

- Vi har fungerat som strategisk rådgivare i miljöfrågor som rör butikslokalen och vi har levererat en grön lokal med låg energianvändning och miljöanpassade material. Den fyller nu Houdini med sin gröna affär. Etableringen av Houdini är ett bra exempel på hur vi tillsammans med våra kunder kan göra större nytta för miljön än var och en för sig, säger Kristina Petersson Post.

Kort om Vasakronans miljöarbete:

  • Vasakronan är klimatneutralt och certifierat enligt ISO 14001.

  • Sedan 2009 har vi minskat energianvändningen i våra fastigheter med 30 procent. Idag ligger energianvändningen 47 procent under branschsnitt.

  • 2009 introducerade vi så kallade ”gröna avtal”, något som idag är branschstandard. Sedan dess har mer än 1 000 gröna avtal tecknats – Houdini är ett av de företag som valt att göra det.

  • Under 2014 pågår ett intensivt arbete med att miljöcertifiera de befintliga fastigheterna enligt miljöcertifieringssystemet LEED och vid utgången av 2014 ska 50 procent av beståndet vara certifierat.


För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Pettersson Post
Chef region Göteborg
Tel: 070–671 54 24
E-post: kristina.pettersson.post@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell

Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 89 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 189 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Taggar:

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 179 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (31 december 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 127 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Etableringen av Houdini är ett bra exempel på hur vi tillsammans med våra kunder kan göra större nytta för miljön än var och en för sig.
Kristina Pettersson Post