Inbjudan till information om halvårsrapport

INBJUDAN TILL INFORMATION OCH SOMMARBUFFÉ Fredagen den 11 juli 2003 kl 11.00 på Vasakronans koncernkontor, Karlavägen 108, 13 tr, Stockholm. Vasakronan presenterar halvårsrapporten för 2003 och beskriver aktiviteten på fastighets- och lokalhyresmarknaden. Håkan Bryngelson, verkställande direktör, och Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör, gör presentationer och svarar på frågor följt av en sommarbuffé. Anmäl gärna också någon eller några av dina kollegor som arbetar under sommaren. Mycket välkommen! Bengt Möller Informationsdirektör Vasakronan AB O S A. Gärna senast den 8 juli via mail till Bengt Möller bengt.moller@vasakronan.se Välkommen till en bättre värd. Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag och är störst på kommersiella lokaler, främst kontor. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Linköping och Uppsala. Människor som ska känna att funktion och service fungerar väl. Anmälan till INFORMATION - Fredagen 11 Juli 2003 [REMOVED GRAPHICS] Maila gärna senast den 8 juli till Vasakronan AB Koncernstab Information bengt.moller@vasakronan.se Jag kommer till ........................ information ........................ sommarbuffé Namn:................................................................... ....................................................................... ........................................................................ Företag:................................................................ Tfn:.................................................................... ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00930/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00930/wkr0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 179 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (31 december 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 127 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar