Inbjudan till information om halvårsrapport

INBJUDAN TILL INFORMATION OCH SOMMARBUFFÉ Fredagen den 11 juli 2003 kl 11.00 på Vasakronans koncernkontor, Karlavägen 108, 13 tr, Stockholm. Vasakronan presenterar halvårsrapporten för 2003 och beskriver aktiviteten på fastighets- och lokalhyresmarknaden. Håkan Bryngelson, verkställande direktör, och Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör, gör presentationer och svarar på frågor följt av en sommarbuffé. Anmäl gärna också någon eller några av dina kollegor som arbetar under sommaren. Mycket välkommen! Bengt Möller Informationsdirektör Vasakronan AB O S A. Gärna senast den 8 juli via mail till Bengt Möller bengt.moller@vasakronan.se Välkommen till en bättre värd. Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag och är störst på kommersiella lokaler, främst kontor. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Linköping och Uppsala. Människor som ska känna att funktion och service fungerar väl. Anmälan till INFORMATION - Fredagen 11 Juli 2003 [REMOVED GRAPHICS] Maila gärna senast den 8 juli till Vasakronan AB Koncernstab Information bengt.moller@vasakronan.se Jag kommer till ........................ information ........................ sommarbuffé Namn:................................................................... ....................................................................... ........................................................................ Företag:................................................................ Tfn:.................................................................... ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00930/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00930/wkr0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 176 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 sept 2018). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 134 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar