Leif Garph ny vice vd och chef region Stockholm City i Vasakronan

Leif Garph ny vice vd och chef region Stockholm City i Vasakronan Leif Garph, 47 år, har anställts som ny vice vd och chef för region Stockholm City i Vasakronan AB. Leif börjar sin anställning under november 2002 och kommer att ersätta Christer Alvemur som går i pension vid 60 års ålder. Leif Garph är idag chef för Investment inom Skandia Fastighet och har tidigare varit chef för affärsområde Sverige inom Skandia Fastighet. Tidigare har Leif varit vd för Korbe Förvaltning och arbetat inom Stockholm Badhus, Ljungqvist Fastighetsvärderingar och Sveriges Fastighetsägarförbund. Leif är civilingenjör fastighetsekonomi från KTH och har dessutom ekonomisk akademisk utbildning. Vasakronan i Stockholm har tidigare under året organiserats i två regioner; en region för Stockholm City och en region för Stockholm- Uppsala med Svante Torell som regionchef. Fastighetsutveckling har bolagiserats i Vasakronan Fastighetsutveckling AB med Mats Carlsson som chef. För vidare information vv kontakta Leif Garph 070-593 10 98 Håkan Bryngelson, verkställande direktör 08-783 21 05 Christer Alvemur, vice vd och chef region Stockholm 08-783 23 05 Bengt Möller, informationsdirektör 08-783 21 09 Click here to view pictures: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=20720 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00340/wkr0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 179 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (31 december 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 127 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar