Lourdes González Osnaya vinnare av Vasakronans konststipendium 2018

Vasakronans årliga stipendium till en masterelev på Konstfack går i år till Lourdes Gonzáles Osnaya. Gonzales får stipendiet för sitt konstverk ”AUSENCIA, tan lejos y tan cerca/Så långt borta och så nära”.

Gonzáles är utbildad i industridesign, keramik och textil. Hon kombinerar olika tekniker, material och discipliner för att utveckla och experimentera med textil i ett vidgat fält.

Under sin Masterutbildning på Konstfack har Gonzáles utgått från begrepp som sorg och förlust i en samtid där hotbilder och påminnelser om våld och miljöförstöring är påtagligt närvarande. Hon har tagit avstamp i sin bakgrund och kunskap om mexikanska sorgeritualer och de material som ofta används i dem, t.ex. lök, vax och papper och bearbetat dem helt unikt. De skulpturala verk hon presenterar är närmast översinnliga och lämnar ingen oberörd. På ett lågmält vis berör hennes verk frågor om kroppens och materiens förgänglighet, kretslopp, jordens resurser och skörhet.

Gonzáles visar genom sitt omsorgsfullt och tålmodigt gestaltade masterarbete på vårt behov av fler uttryck och former för de existentiella frågorna i livet. Hur handens arbete, tiden och de fysiska materialen kan uttrycka något vi inte alltid kan formulera eller förstå på annat vis.                                                                                                              

I en digitaliserad samtid där tempot ständigt ökar påminner hon oss om vår sårbarhet. Att respekten för såväl människor som de miljöer vi vistas i är grunden för ett hållbart samhälle. Hennes arbete är därför värdefullt för alla aktörer som verkar inom det offentliga rummet.

- Skälet till att Vasakronan delar ut det här stipendiet är att vi är övertygade om att omsorgsfullt utformade miljöer stimulerar människor på ett positivt sätt, här fyller konsten en viktig funktion. Stipendiet är ett sätt för oss att uppmuntra och stötta tillväxten på området säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Stipendiet delades ut av Tina Nyholm, fastighetschef Telefonplan Vasakronan, vid en ceremoni på Konstfack den 31 maj.

Klicka här för bilder på konstverket.

För mer information, vänligen kontakta:
 

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 176 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (31 mars2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 128 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 350 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se