Något ökad aktivitet på lokalhyresmarknaden - Vasakronans halvårsrapport

Något ökad aktivitet på lokalhyresmarknaden - Vasakronans halvårsrapport Delårsrapport januari - juni 2002 -Aktiviteten på lokalhyresmarknaden har ökat något under andra kvartalet 2002, kommenterar Håkan Bryngelson verkställande direktör för Vasakronan. Många företag fortsätter att söka sig från det absoluta cityläget till goda innerstadslägen. -Under första halvåret har Vasakronan omförhandlat kontrakt motsvarande 143 miljoner kronor i årshyra och hyrorna har ökat med i genomsnitt 43 procent. -Vasakronan visar ett bra resultat trots det kärvare konjunkturläget. Driftöverskottet är starkare än förra året och vinstprognosen för 2002 är på 600 (418) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar och lösen av framtida räntekostnader ökade till 337 (332) Mkr. Resultatet från fastighetsförsäljningar uppgick till -3(1 101) Mkr och kostnader för lösen av framtida räntekostnader med 0 (- 124) Mkr. Lokalhyresmarknaden har haft en något högre aktivitet under andra kvartalet. Hyresintäkterna uppgick till 1 436 (1 432) Mkr. - Under 2001 sålde Vasakronan fastigheter med årliga hyresintäkter på 651 Mkr samtidigt som fastigheter med årliga hyresintäkter på 405 Mkr förvärvades. - Hyreshöjningen i om- och nytecknade kontrakt var 43 (60) procent. - Den ekonomiska vakansgraden ökade till 6 (4) procent. Euro MTN-program tecknat med en låneram på 1 miljard Euro. Prognosen justerades ned vid förra kvartalsskiftet till följd av stigande räntor och ökad osäkerhet på lokalhyresmarknaden. Utsikterna för helåret 2002 är att resultatet efter finansiella poster, med befintligt bestånd och före resultat av fastighetsförsäljningar, kommer att öka och uppgå till cirka 600 Mkr. Halvårsrapporten - 12 sidor - skickas med som bilaga. Finns också på www.vasakronan.se För vidare information vv kontakta Håkan Bryngelson, verkställande direktör 08-783 21 05 Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör 08-783 21 12 Bengt Möller, informationsdirektör 08-783 21 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/12/20020712BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/12/20020712BIT00240/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 179 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (31 december 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 127 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar