Nu publicerar vi Hållbarhetsredovisningen för 2011

Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare i fastighetsbranschen och växande krav från kunderna bidrar till att skynda på utvecklingen. Vasakronan har en tätposition och hållbarhetsaspekterna är till stor del integrerade i företagets verksamhet. För tredje året i rad publicerar vi nu en Hållbarhetsredovisning.

Som Sveriges största fastighetsägare har och tar Vasakronan ett stort ansvar att arbeta för hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan.

Vårt arbete för en hållbar utveckling omfattar dels miljö- och klimatfrågorna, dels den sociala dimensionen i att utveckla hållbara städer och stadsdelar med ett helhetsperspektiv. Det bygger också på en balans mellan företagets lönsamhet och att verka för en minskad miljöpåverkan och en positiv samhällsutveckling.

I år har Vasakronans Hållbarhetsredovisning fått ett annorlunda format och uttryck och består av två tydligt avgränsade delar.
Fredrik Wirdenius är vd för Vasakronan:

-I grunden håller vi fast vid riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI) och själva rapportdelen finns naturligtvis kvar. Men vi ville också göra redovisningen mer lättillgänglig, både för oss själva men även för andra intressenter. Därför är den första delen mer publicistisk. Lättläst, innehållsrik och informativ. Ta gärna en stund och läs mer om hur vi ser på och jobbar strategiskt med hållbarhetsfrågorna.

Av miljöskäl trycker vi inte hållbarhetsredovisningen men du hittar den på www.vasakronan.se

För mer information, vänligen kontakta:

 

Fredrik Wirdenius  
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Anders Hellberg
Koncerncontroller
Tel: 070–968 15 79
E-post: anders.hellberg@vasakronan.se    

Taggar:

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 174 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (31 dec 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 139 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar