Nu publicerar vi Hållbarhetsredovisningen för 2011

Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare i fastighetsbranschen och växande krav från kunderna bidrar till att skynda på utvecklingen. Vasakronan har en tätposition och hållbarhetsaspekterna är till stor del integrerade i företagets verksamhet. För tredje året i rad publicerar vi nu en Hållbarhetsredovisning.

Som Sveriges största fastighetsägare har och tar Vasakronan ett stort ansvar att arbeta för hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan.

Vårt arbete för en hållbar utveckling omfattar dels miljö- och klimatfrågorna, dels den sociala dimensionen i att utveckla hållbara städer och stadsdelar med ett helhetsperspektiv. Det bygger också på en balans mellan företagets lönsamhet och att verka för en minskad miljöpåverkan och en positiv samhällsutveckling.

I år har Vasakronans Hållbarhetsredovisning fått ett annorlunda format och uttryck och består av två tydligt avgränsade delar.
Fredrik Wirdenius är vd för Vasakronan:

-I grunden håller vi fast vid riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI) och själva rapportdelen finns naturligtvis kvar. Men vi ville också göra redovisningen mer lättillgänglig, både för oss själva men även för andra intressenter. Därför är den första delen mer publicistisk. Lättläst, innehållsrik och informativ. Ta gärna en stund och läs mer om hur vi ser på och jobbar strategiskt med hållbarhetsfrågorna.

Av miljöskäl trycker vi inte hållbarhetsredovisningen men du hittar den på www.vasakronan.se

För mer information, vänligen kontakta:

 

Fredrik Wirdenius  
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Anders Hellberg
Koncerncontroller
Tel: 070–968 15 79
E-post: anders.hellberg@vasakronan.se    

Taggar:

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 179 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (31 december 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 127 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar