Skattemyndigheten flyttar under 2004 från Skatteskrapan - Nytt kontrakt tecknat i kv Nattugglan

Skattemyndigheten flyttar under 2004 från Skatteskrapan - Nytt kontrakt tecknat i kv Nattugglan Skattemyndigheten i Stockholm och Vasakronan har under ett par år diskuterat hyresförhållanden i kv Gamen och kv Nattugglan på Söder i Stockholm. Nu är det klart att Skattemyndigheten flyttar ur kv Gamen, dvs Skatteskrapan vid Götgatan senast den 1 april 2004. Samtidigt har nytt fyraårigt avtal tecknats mellan Skattemyndigheten och Vasakronan i kv Nattugglan på Västgötagatan om 12 500 m2 för drygt 500 anställda. - Vi har haft en lång dialog med Skattemyndigheten för att finna en optimal lösning på deras lokalbehov, kommenterar Christer Alvemur vice vd och chef för region Stockholm. Skatteskrapan är i behov av en omfattande renovering och är med sina 25 våningar inte speciellt lämplig för en enda hyresgäst, då det bland annat kan bli svårt med internkommunikation. Vi ser fram emot en fortsatt hyresrelation med Skattemyndigheten i kv Nattugglan. Vasakronan får nu möjlighet att helrenovera Skatteskrapan under 2004 och 2005 för att kunna erbjuda marknaden ändamålsenliga kontor. Cirka 1 200 anställda i Skattemyndigheten kommer 2004 att flytta till Magnus Ladulåsgatan på Södermalm i Stockholm. Avtal har tecknats med KB Fatbursgatan 5 som ägs 50/50 av Drott och Atrium. För vidare information vänligen kontakta Christer Alvemur, chef region Stockholm 08-783 21 05 Mats Carlsson, marknadsområdeschef Stockholm City 08-783 23 62 Bengt Möller, informationsdirektör 08-783 21 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00380/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00380/bit0001.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 178 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 september 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 123 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar