Tydlig återhämtning på hyresmarknaden i Stockholms innerstad.

AP Fastigheters vakansgrad i Stockholm city är idag nere på fyra procent. Avtal tecknas på hyresnivåer mellan 3 400 – 3 900 kr per kvadratmeter. Även i närområdena börjar det ta fart. I kvarteret Lyckan på Lindhagensgatan tecknade Arla i dagarna avtal med AP Fastigheter om 10 000 kvm.

- Det har varit en bra höst för oss, särskilt i Stockholm city, nu senast med uthyrningen till CB Richard Ellis på Regeringsgatan. Men vi ser också att våra så kallade konceptområden är intressanta på hyresmarknaden, säger Jörgen Olofsson, Affärsområdeschef AP Fastigheter. Att Arla valt Lindhagensgatan har till stor del påverkats av det servicepaket vi kan erbjuda i fastigheterna. Andra exempel är Nacka Strand där 24 företag har flyttat in under året, motsvarande 7 000 kvm. På Tellus vid Telefonplan etableras också en mängd verksamheter runt Konstfacks nya lokaler på 21 500 kvm. En stadsdel som kommer att vara en viktig del i utvecklingen av södra Stockholm. Bland annat får Stockholms nya designcenter sin hemvist här. I Solna Access och Alviks Strand har avtal tecknats om 5 000 kvm med bland andra Manpower Solutions och Vägverket som nyinflyttade hyresgäster. – Stockholms utveckling och tillväxt börjar nu ta fart igen, säger Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter. Vi har idag en av branschens högsta uthyrningsgrader men fortfarande finns dock betydande vakanser i Stockholms ytterstad För mer information, vänligen kontakta: Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter Tel: 08-566 20 510 eller 0709-681 510 E-post: per-hakan.westin@apfastigheter.se Jörgen Olofsson, Affärsområdeschef AP Fastigheter Tel: 08-566 20 516 eller 0709-681 516 E-post: jorgen.olofsson@apfastigheter.se

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 179 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (31 december 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 127 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar