Tydlig återhämtning på hyresmarknaden i Stockholms innerstad.

AP Fastigheters vakansgrad i Stockholm city är idag nere på fyra procent. Avtal tecknas på hyresnivåer mellan 3 400 – 3 900 kr per kvadratmeter. Även i närområdena börjar det ta fart. I kvarteret Lyckan på Lindhagensgatan tecknade Arla i dagarna avtal med AP Fastigheter om 10 000 kvm.

- Det har varit en bra höst för oss, särskilt i Stockholm city, nu senast med uthyrningen till CB Richard Ellis på Regeringsgatan. Men vi ser också att våra så kallade konceptområden är intressanta på hyresmarknaden, säger Jörgen Olofsson, Affärsområdeschef AP Fastigheter. Att Arla valt Lindhagensgatan har till stor del påverkats av det servicepaket vi kan erbjuda i fastigheterna. Andra exempel är Nacka Strand där 24 företag har flyttat in under året, motsvarande 7 000 kvm. På Tellus vid Telefonplan etableras också en mängd verksamheter runt Konstfacks nya lokaler på 21 500 kvm. En stadsdel som kommer att vara en viktig del i utvecklingen av södra Stockholm. Bland annat får Stockholms nya designcenter sin hemvist här. I Solna Access och Alviks Strand har avtal tecknats om 5 000 kvm med bland andra Manpower Solutions och Vägverket som nyinflyttade hyresgäster. – Stockholms utveckling och tillväxt börjar nu ta fart igen, säger Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter. Vi har idag en av branschens högsta uthyrningsgrader men fortfarande finns dock betydande vakanser i Stockholms ytterstad För mer information, vänligen kontakta: Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter Tel: 08-566 20 510 eller 0709-681 510 E-post: per-hakan.westin@apfastigheter.se Jörgen Olofsson, Affärsområdeschef AP Fastigheter Tel: 08-566 20 516 eller 0709-681 516 E-post: jorgen.olofsson@apfastigheter.se

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 176 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 sept 2018). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 134 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar