Vasakronan bygger kontorshus i Frösunda

Det är Vasakronans kontorshus i kv. Rosenborg 1 och 2 i Frösunda som nu får sällskap av ett tredje, Rosenborg 3. Byggnaden kommer att omfatta 9 000 kvadratmeter kontor och vid projektstart är det klart att JM och Cramo hyr totalt 4 500 kvadratmeter. 

Frösunda i Solna befinner sig i snabb utveckling. Med framväxten av nya Friends Arena, Mall of Scandinavia och ytterligare förbättrad kollektivtrafik har området på kort tid vuxit sig starkt som både bostads- och kontorsområde. På den ena sidan har en stadsmässig bebyggelse vuxit fram med en blandning av bostäder, skolor och service. På den andra sidan, med fasader vända mot E4 och Hagaparken, ligger kontorsfastigheter i bästa pendlar- och skyltläge.

JM AB hyr redan idag hela det befintliga kontorshuset i kv. Rosenborg 2 av Vasakronan. Nu utökar man med ytterligare 1 000 kvadratmeter i Rosenborg 3. JM Entreprenad AB, ett helägt dotterbolag till JM AB, flyttar sin verksamhet från Stadshagen och hyr cirka 2 000 kvadratmeter. Cramo flyttar från Kista och får ett eget våningsplan om 1 600 kvadratmeter. Det ger en total uthyrningsgrad vid projektstart på drygt 50 procent.

Johan Einarsson är projektutvecklare på Vasakronan:

-Att få bidra till utvecklingen av Norra Frösunda på det här viset med ett nytt kontorshus där en stor del av arean redan är förtecknad känns naturligtvis jätteroligt. Inom samma fastighet finns dessutom ett systerhus, Rosenborg 4, om cirka 9 000 kvadratmeter planerat. När det är uppfört så kommer vi att ha slutfört utvecklingen av kvarteret.

Efterfrågan på moderna kontor i attraktiva lägen ökar ständigt och Vasakronan arbetar kontinuerligt med en föryngring av beståndet.

Per Thiberg är chef för fastighetsutveckling:

-Fastighetsutveckling är en betydande del av vår affär och för närvarande driver vi fastighetsprojekt i Stockholm motsvarande en investering om cirka 1, 6 mdkr. Utöver den utvecklingspotential vi ser i befintliga fastigheter så har vi också tillgång till ett antal attraktiva byggrätter, Rosenborg 3 och 4 är exempel på sådana.

JM Entreprenad AB har upphandlats som totalentreprenör för att uppföra byggnaden och byggstarten är omedelbar. Vasakronan har fortsatt hög miljöambition och att bygga miljöklassat är standard. För Rosenborg 3 är siktet inställt på miljöcertifiering enligt LEED Platinum. Byggnaden beräknas stå klar för inflyttning i början av 2014.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Thiberg
Chef fastighetsutveckling och uthyrning
Tel: 070-211 91 92
E-post:
per.thiberg@vasakronan.se

Johan Einarsson
Projektutvecklare
Tel: 070-422 66 60
E-post: johan.einarsson@vasakronan.se     

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till drygt 82 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 216 fastigheter med en total area om cirka 2,8 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 179 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (31 december 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 127 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar