Vasakronan förvärvar fastigheter i Luleå och Umeå av Tornet för 44 Mkr

Vasakronan förvärvar fastigheter i Luleå och Umeå av Tornet för 44 Mkr Vasakronan förvärvar fastigheterna Svarvaren 2/Skvadronen 1 i Umeå samt Ripan 14 och Bergnäset 3:54 i Luleå av Tornets dotterbolag Arostornet AB. Köpeskillingen uppgår till 44 miljoner kronor, vilket motsvarar en direktavkastning på 8,5 procent. Fastigheterna har en sammanlagd lokalarea om 8 400 m2 vilket motsvarar ett kvadratmeterpris på cirka 5 200 kr/m2 . Fastigheterna Svarvaren 2/Skvadronen 1 i Umeå ligger gränsande mot E4:s genomfartsled Västra Esplanaden och är på 3 500 m2 lokalarea. Hyresgäster är bl a LRF Konsult och Hyresgästföreningen. Fastigheten Ripan 14, Luleå är belägen i Luleå centrum, tre kvarter ifrån Storgatan som är Luleås kommersiella centrum. Fastigheten är på 1 900 m2 lokalarea. Hyresgäster är bl a Sveriges Geologiska Undersökningar och Competenta Utvecklings AB. Fastigheten Bergnäset 3:54, Luleå är belägen mellan Luleå centrum och Kallax flygplats och är en industribyggnad på 3 000 m2. Största hyresgästerna är SAQ Kontroll och Telenor Security. - Genom förvärven förstärker vi våra marknadspositioner i Umeå och Luleå, kommenterar Sten Ekström chef region Nord i Vasakronan. I Luleå och Umeå är Vasakronan en av de ledande fastighetsaktörerna. Vasakronan är en av de ledande fastighetsägarna på kontor i Umeå. Efter förvärv har Vasakronan 16 fastigheter i Umeå med en lokalarea på 61 000 m2. Vasakronan är också en av de ledande fastighetsägarna på kontor i Luleå. Efter förvärv har Vasakronan 8 fastigheter i Luleå med en lokalarea på 73 2000 m2. För vidare information vv kontakta Sten Ekström, chef region Nord, 060-19 66 00 Vasakronan Urban Kasström, marknadsområdeschef Umeå, 090-17 54 44 Vasakronan Bengt-Olov Bredberg, marknadsområdeschef 0920-96 598 Luleå, Vasakronan Bengt Möller, informationsdirektör, 08-783 21 09 Vasakronan ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00290/bit0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 179 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (31 december 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 127 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar